ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

…………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

Σάμπα 27 το Οχτώμπρη 2018 .Α Τσακωνοπαρέα με του νέοι 

…………Τσακώνικα με το Πάνο ……

Εστρούτσερε = έστρωσες 

Τσί  να στρού ; = τι να στρώσω ; 

Το τραπέζι να στρούερε ,νιάτσερε οπά , τσι να στρού ;

Το τραπέζι να στρώσεις , άκουσες  εκεί ,τι να στρώσω ;

Τσι στρούσιμο να νι ποίου ; Τι στρώσιμο να του κάνω ; 

Να κατσάμε να άρουμε νία γουλία …. 

Να καθήσουμε να πάρουμε μια μπουκιά…. 

Να βάλου κηρούνια η μίςhε  ;= Να βάλω πιρούνια ή´ κουτάλια ;

Μίςhε μαθέ , με τα κηρούνια θα φάμε τα φακά ; = 

Κουτάλια μαθέ με τα πιρούνια θα φάμε την φακή . 

Άμα ένει πατθά γιατσί όχι ; = άμα είναι πηχτή γιατί όχι  

Άμα ένει  να μι  μπάλερε το Άι άφε ‘νει θα να νι στρού εζού =

Άμα είναι για να μου βγάλεις το λάδι ,άστο , θα το στρώσω εγώ.

Τόσα ούρα άκει να νι έχερε στρουτέ τσιόα ..=

τόση ώρα θα το είχες   στρώσει κιόλας 

Φύτσε από ‘πουρτέσε μοι βρε ανεπρόκοπο γιατσί θα ντι κατςhoύ τα τσιουφά τσαι μη κοκιάσερε να περιδρονιάσερε ..= 

Φύγε από μπροστά μου βρε απρόκοπο γιατί θα σου σπάσω το κεφάλι  και μη κοπιάσεις να περιδρομιάσεις ; 

Καλέ ξημέρουμα τσαι με το καλλε να ζάμε τα Γαστένιτσα …. 

………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………… 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *