ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

.

 

…………….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……………….

Σάμπα 27 του Αωνάρη 2019 . Α Τσακωνοπαρέα 

ΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΙ :#136 : του Πάνου Μαρνέρη 

Αλητέ = φλυαρία ……………………..Αλέρουτε = καθαρός 

Λερουτέ = βρώμικος ……………….. Άλεσμα = Άλεση 

Άλυτα = αλεύρι ………………………..Αλέστα = έτοιμο 

Αλειφτέ = αλειμένος………………….Αλεποκχραΐα = αλεπότρυπα 

Μ’εφαήτσε ο αλητέ σι τσαι μοζάτσε α τσιουφά μι = 

Μ’έφαγε η φλυαρία του και μου πόνεσε το κεφάλι . 

Ο’σι αού μι κια έσα ακαλυνούμενε  τσαι ‘λερούτθερε = 

Δεν μου λές που κυλιόσουν και είσαι βρώμικος ( λερώθηκες) 

Κιάσε να κοστσινίσερε τ’ άλυτα να ζυμούμε = 

πιάσε να κοσκινίσεις το αλεύρι για να ζυμώσουμε . 

Α φιλέρα ο άντε ένι αλειφτέ με βούκιουρε = 

Η φέτα ψωμί είναι αλειμένη με βούτυρο 

Τάσου τθα χώματα όα μέρα τσαι σε κατανέτζε τσαι ένι αλέρουτε = 

Μέσα στά χώματα όλη μέρα και τα κατάφερε ναι είναι καθαρός .. 

Πότσου το φαέ τσαι έτζε νι τθο μύλε να νι αλέρε(για άλεσμα) = 

Φόρτωσε το σιτάρι και πήγαινε το στο μύλο να το αλέσεις(για άλεση)

Έκι στέκου αλέστα να μπάτσε τσαι μι φύτσει από του χέρε να νι αβράτσει  = εστεκόταν έτοιμος , μήπως και μου φύγει από τα χέρια να το βουτήξει .. 

Αφήτσε ένα παναϊθούρι έντενη ο Χριστσιανέ σαν αλεποκχραΐα = 

Άφησε  ένα παράθυρο αυτός ο Χριστιανός σαν αλεπότρυπα (μικρό) 

Καλέ ξημέρουμα τσαι με μπόλικο υγεία , να έμε όλοι κα .

……………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………….. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *