ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Εκ μέρους της Τσακωνοπαρέας Ευχαριστώ πολύ τον Δημήτρη Λαλουδάκη  και τον Γιώργο Αλεξάντρου  για την ωραία τους αυτή κίνηση να μας επιτρέψουν να λάβουμε μέρος στήν όμορφη αυτή εορτή . 

Περιληπτικά θέλω να πώ ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους γονείς που μας εμπιστεύονται με τα παιδιά τους . Κάνουμε  το καλλίτερο για να δώσουμε στα παιδιά μας αυτή μας την κληρονομιά . Και εδώ είναι που χρειαζόμαστε την βοήθεια σας .. πως μπορείτε να βοηθήσετε ; 

Μέ ειλικρινή, αληθινή και πραγματική συμπαράσταση ……

Η γλώσσα μας για την οποία ήμαστε υπερήφανοι είναι μία από τις αρχαιότερες της Ευρώπης . Είναι καθήκον μας , είναι υποχρέωση μας είναι χρέος μας να μιλάμε την γλώσσα μας , είναι υποχρέωση μας να μεταλαμπαδιάσουμε την γλώσσα μας στα παιδιά , στους συνεχιστές . 

Καμαρώνουμε όταν τα Τσακωνόπουλα και οι Τσακωνοπούλες περήφανα τραγουδούν  το Τσακωνικο τραγούδι και χορεύουν το Τσακωνικο χορό . 

Ένει καμαρούκχου , ένει συγκινηκχούμενε , τσαι νία  ευχάριστε ηρεμία ένει κυριέγκα τσαι ένει καταλαγιάζα τα καρδία μοι . Ένει γκιστίου ότσι τσαι τα δικά νιούμου συναισθήματα είνει τα ίιδα γιατσί όλοι έμε ποίντε το χρήε νάμου με το να μεταλαμπαϊδάζουμε , το Τσακώνικο χορέ, τσαι τα γρούσα νάμου σε ένταοι τα καμπτζία τθου συνεχισταί τσαι με έντενη τον τρόπο έμε ποίντε του μαμούδε τσαι παππούδε νάμου περήφανοι…… 

Να μου είνει ορούντε τσαι είνει καμαρούκχουντε , χαιρουμένοι τσαι χαμογεούντε  μαζύ νάμου…… 

καμαρούετε τα καμπτζία νιούμου , τα καμπτζία νάμου. …… 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *