ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Τα ντόκια κάλαντα απο τον Πάνο Μαρνέρη 

Σάμπα 25 του Δετσέμπρη ανήμερα του Χριστού. 

Χριστούγεννα πρωτούγεννα πρώτε γιορτά του χρόνου 

Μπαήτε οράτε μάθετε  πφι  ο Χριστέ ενάτθε 

Ενάτθε τσ’ εσhεφούνενε, με γα τσε με το μέλι 

Το μέλι ειν’ τςhούντε οι άρχοντε το γα οι αφεντάδε 

Τσαί το μελισσοβότανε να ούσουντε οι τσυράδε 

Σεντούτσια ν’ανοίτσετε τα κρακοαμπαρουτά 

δίτε κάτσι για σ’ενεί απ’τα πουγκάλια τα χρυσά

Αν έτθε από του πλούσιοι παρά μη λυπηθείτθε

Αν έτθε από του φτωχοί τάλαρα  τσαι δραχουμούλε

Τσ’ αν έτθε τσαι πρεσσιού φτωχοί ένα ζοβγάρι κότθε

Ενεί ογή ο κάναμε να κίουμε τσε να φάμε 

Απο αγάκη κάναμε τσε να νι μου οράμε 

Όρεγη πφε τραγουδήκαμε τοίχο να μη βροντάει 

Τσε ο νοικοτσιούρη τα τσελή πρεσοί χρόνου να ζάει 

Χρόνου πάσιοι ….. 

…………………………………………..

 Χριστούγεννα πρωτούγεννα   Πρώτη γιορτή του χρόνου 

Για βγήτε δέτε  μάθετε που  ο Χριστός γεννάται 

Γεννάται και ανατρέφεται με μέλι και με γάλα . 

Το μέλι τρώνε οι άρχοντες το γάλα οι αφεντάδες 

Με  το μελισσοβότανο λούζωνται οι κυράδες 

Ανοίξτε τα κουτάκια σας ( μπαούλα) τα κατακλειδωμένα

Δοσ’τε κάτι κ’σ’ εμάς απ’ τα πουγκιά σας τα χρυσά 

Αν είστε από τους πλούσιους, λεφτά μην λυπηθείτε

Αν είστε από τους φτωχούς, τάλιρα και δραχμούλες 

 Αν είστε και πολύ φτωχοί ένα ζευγάρι κόττες

Εμείς εδώ δεν είρθαμε να φάμε και να πιούμε 

Από αγάπη είρθαμε , είρθαμε να σας δούμε 

Εδώ που τραγουδήσαμε πέτρα να μη ραγίσει 

και ο νοικοκύρης του σπιτιού χίλια χρόνια να ζήσει …… 

Χρόνου πολλά ….. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *