ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

……….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

Σάμπα 25 του Αμάη 2019 . Α Τσακωνοπαρέα …..

Διάλογο παππού εγγονέ #51: του Πάνου Μαρνέρη .. 

—Παππού με πέτσερε ότσι οι πλέτεροι ίγκιαει έγκουντε με του πούε , τόσιου μακρύα ; πόσοι ούρε έκι παππού ;

—Ναι με του πούε σιάτη μι , τέσσερι να ζάρε τσαι τέσσερι να μόλερε οχτώ  ούρε, ο ‘κι τσαι λίγο …..  

—Ουουου οχτώ ούρε .. πότε έκι αραμούα ούρα για σβάϊσμα , πότε έτθαει έγκουντε το σκολείε τσαι πότε έτθαει κιούφουντε . 

—Όσοι έμαει έγκουντε(τθο Γυμνάσιε )  έμαει κιούφουντε οπά , ό ‘μαει έγκουντε τσαι παρείντε κάθε αμέρα .. 

—Τότθε παππού γιατσί ο ζάτσερε να ναθείρε γιατρέ πφι έσα Θέου ; 

—Νια άβα βοά θα ντι αλήου καμπτζί  μι … 

—Παππού γιατσί νία άβα βοά ; Αλλά εντάξει ,ότσι έσι Θέου .. 

—Γιάκεινη θα έμα Θέου να ναθείρε Γιατρίνα σιάτη μι . 

—Τσαι έδαρη ένι πρεσσιού δύσκολε να ναθείρε γιατρέ παππού .. 

—Γιατσί ένι δύσκολε σιάτη μι ; Έδαρη έτθε έχουντε όα τα μέσα . 

—Ναι αλλά τσαι πάλι ένι δύσκολε παππού , ένι πρέπουντα να κατσάρε  πρεσσοί χρόνου το θρανίε ..

—Τσαί όρκομι , σάματσι ντ’άγκαει  οι χρόνου ; 

—Ο ‘νι ξέρα άμα  σι καταφέρου παππού !!! 

—Κα… έτζε έδαρη τσαι πάλι σ’εμε αούντε . 

—Ναι παππού να έγκου …. 

ΟΜΟΡΦΟ ΤΣΑΙ ΓΛΥΚΑ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ΣΕ ΟΛΟΙ ΝΑΜΟΥ …

……………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……………

————————————————————

Παππού μου είπες πως οι περισσότεροι πήγαιναν με τα πόδια τόσο μακρυά ; Πόσες ώρες ήταν παππού ; 

Ναι με τα πόδια ( πεζοί ) κορίτσι μου , 4 ώρες να πάς και 4 να έλθεις 

8ωρο , δεν ήταν και λίγο ; 

Ουου 8άωρο.. πότε έμενε χρόνος για διάβασμα πότε πηγαίνατε σχολείο και πελτέ κοιμόσαστε ;

Όσοι πηγαίναμε ( στο γυμνάσιο )  κοιμόμασταν εκεί δεν πηγαινοερχόμαστε καθημερινά . 

Τότε παππού γιατί δεν πήγες να γίνεις γιατρός που ήθελες ;

Μια άλλη φορά θα σου πώ παιδί μου .. 

Παππού γιατί μια άλλη φορά ; Αλλά εντάξει ότι θέλεις …

Γι αυτό θα είθελα να γίνεις γιατρίνα κορίτσι μου . 

Και τώρα , είναι πολύ δύσκολο να γίνεις γιατρός παππού .. 

Γιατί είναι δύσκολο κορίτσι μου ; Τώρα  έχετε όλα τα μέσα .. 

Ναι αλλά και πάλι είναι δύσκολο παππού , πρέπει να καθήσεις πολλά χρόνια στο θρανίο ..

Και όρκε μου , μήπως σε πήραν τα χρόνια ;

Δεν ξέρω άμα τα καταφέρω παππού … 

Καλά πήγαινε τώρα και τα ξαναλέμε ..

Ναι παππού να πηγαίνω…. 

….. Όμορφο και γλυκό ξημέρωμα σε όλο το κόσμο …..

…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………… 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *