ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

……,……… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………

ΣΑΜΠΑ 24 του Νοέμπρη 2018 . ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ μοι.μ

…….. ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ με το Πάνο …….

Α Παλιόχωρα λοιπόν έκει νία χώρα γιομάτα ζωή. Οι δύου ατςhοί καταστροφέ  από τουρ οχτροί ( Σταυροφόροι τσαι Τούρτσοι )  ο κατανέγκαει  να ερημούνει τα χώρα .. πάντα έκει ερεσκούμενε  ο ντρόπο  να αναστηουθεί .  Ως το 1970  α Παλιόχωρα με τα γιούρε περιοχή σοι  έκει κχοντούκχα 30.000 χιλιάδε χκηνά τσαι προύατα. 

Τα 4000 στρέμματα σι ίγκιαει κάμουντε τσαι πφείρουντε από άκρα

 σ’ άκρα .  Τα τραγούϊδα , τα γλέγκια , τα χκηνοτρόκανα , τα μουαροκούδουνα , τα αγκαρίσματα , τα χιλιντρίσματα , τα κχαούματα τα κραξίματα απο του βούλοι ίγκιαει δίντα ζωή το τόπο . Του χεινοπωρινοί μήνε με το πφείρσιμο τσαι το καμάκι , ταν άνοιξη με τα βοτανίσματα , τσαι του καουτσαιρινοί μήνοι με το  μπάλημα τα κουτσιερά , το σέρι , τσαι τουρ αώνε όλε ο Τερέ , το Σαπουνάτσι  τσαι πρεσοί Μεανιώτοι ίγκιαει καθημερνά τα Παλιόχωρα . Ως για του τσhοπάνηδε ίγκιαει οπά μόνιμα , οξόν  το Δετσέβρη το Γενάρη τσαι το Φλεβάρη πφι ίγκιαει κχαμπέντε τα χειμαϊδία γιατσί το χειμωνικό έκει ποιο βαρειού τα Παλιόχωρα . Όσα λοιπόν ο κατανέγκαει οι δύου καταστροφαί σε κατανέτζε α εξέλιξη σε νία τριανταετία  …. 

Καλέ Ξημέρουμα Τσακώνε , Τσακωνόπουα τσαι Τσακώνοι σε όλε το κόσμο τσαι το ντουνιά ….   

…………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………… 

———————————————————————-

Η Παλιόχωρα λοιπόν ήταν μία πόλη γεμάτη ζωή . Οι δύο μεγάλες καταστροφές από τους εχθρούς ( Σταυροφόρους και Τούρκους ) δεν κατάφεραν να ερημώσουν την Παλιόχωρα , πάντα βρισκόταν ο τρόπος να αναστηλωθεί … Ως το 1970 η Παλιόχωρα μέ την  γύρω περιοχή της εκράταγε (έτρεφε ) 30.000 γιδοπρόβατα . Τα 4000 τα όργωναν και τα έσπερναν  από άκρη σ’ άκρη . Τα τραγούδια , τα γλέντια , τα γιδοτρόκανα , τα μουλαροκούδουνα τα γκαρίσματα,τα χλιμιντρίσματα ,τα γαβγίσματα , τα κραξίματα  από τα κοκόρια , έδιναν ζωή στον τόπο . Τους φθινοπωρινούς μήνες με την σπορά , την άνοιξη με τα βοτανίσματα ,και το καλοκαίρι που έβγαζαν τα όσπρια , το θέρος και τα αλωνίσματα , όλος ο Τυρος , τα Σαπουνακέϊκα και πολλοί  Μελανιώτες ήταν καθημερινά στην Παλιόχωρα . Όσο για τους τσοπάνηδες ήταν έκει μόνιμα , εκτός τον Δεκέμβριο ,τον Ιανουάριο , και τον Φεβρουάριο , που κατέβαιναν στα χειμαδιά , γιατί ο χειμώνας ήταν ποιο βαρύς στην Παλιόχωρα . Όσα λοιπόν δεν κατάφεραν οι δύο καταστροφές τα κατάφερε η εξέλιξη σε μια τριανταετία ….. 

Καλό ξημέρωμα Τσακώνες ,Τσακωνόπουλα και Τσάκωνες και όλος ο κόσμος και ο ντουνιάς …….

      …….. ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *