ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………
Σάμπα 24 του Μάτζη 2018 . Α Τσακωνοπαρέα …

Οράτσερε ότσι τσε εζού οράκα ; Είδες ότι και εγώ είδα ;

Ναι οράκα= ναι είδα

Τσι Οράτσερε = τι είδες ;

Εκιού τσι Οράτσερε; = Εσύ τι είδες ;

Το παπά θα παιζάτσουμε ;= το παπά θα παίξουμε

Ύβατα οράκα = νερά είδα

Ως πόσοι βρύσε ο ‘σει αούμει ; = πόσες βρύσες δεν μου λές;

……. Α ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ …….
……….ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ με τον Πάνο …..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *