ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

…….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……

 Του Σερικχή 2018 .. ΤΣακωνιπαρέα μοι 

…………..Α 1τε γειτονία # 6……….

Αλλά ο αργήκα να προσαρμουστού τσε τα τσαινουρτσία γειτονία . 

Ατςhιτέρα έντανη α γειτονία , πλέτερα καμπτζία πλέτεροι τσέλε πλέτεροι συγγενήδε , ατςhιτέρα τσέα . Ενάμα θίλε με το μακαρίτα έδαρη , το πουλί ( Γιώργο Κωνσταντίνου Ντουζένη ) τσε με το Τάκο 

Επίσης μακαρίτα  , ( Παναγιώτη Κωνσταντίνου Ντουζένη ) με το Σταμάκη του  Μήτρου του Χαλούρου με το Γιώργο Λαλουδάτση ( του Τςhάτςhου) με το Χριστόφορα το Κολεντριανέ . Επίσης ο θίλε μη τσε Τσάδεφο Μήτρο Μαρνέρη  πφι εσκωτούτθε άμα τσε έκει 15 χρονού αφού εγκρενίστε από βράχο . 

Έντανη α γειτονία τα θρυλικά Ξεσέλια , α Μπαρμπίτσα τα τάνου γειτονία έκει το κάτσι άλλιου . Α γειτονία με τα πλέτερα γλέγκια . 

Ανταρογλεντοτοπογειτονία με  τα όα ση .

Α  Στάμο , α Ατζελικώ , αΓιαννού , α Ερήνη , α Κώσταινα 

Α Κούλα , α Θοδωρού ,   α Τούλα , α Γαλέτα , α Σπύρενα , α Θανάσενα , α Σταμάτενα . Α Σιούλα, α Παναγιώτση , α Τζελίνα , α Πενταφούντενα , α Ντάνενα , τσε α μαμού μη α Λένη α Μάτη τα Μάτη μη , ακαλυτέρα τσε όμορφουτέρα μαμού του κόσμου ,   τουλάχιστον τουρ εδιτσοί μη εψιλοί ………. 

Άμα  ο προσαρμουστούμε τσαι τα γρούσα ο αναβιούμε

Να ζάμε το βράχο του Αλή όλοι να γκρεμιστούμε …. 

Καλε ξημέρουμα …..  τσαι καλε Σάμπα . 

…………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *