ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

Τσινοποιήτε Έγκεινη το βιντεάτσι . Οξόν από διδαχκικό ,οι σιατέρε νάμου είνι ποίντε νία πρεσιου κά αφήγηση .. χαλάλι σου … 

…………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….

Σάμπα 23 του Μάτζη 2019 . Α Τσακωνοπαρέα ……

Διάλογο #28 : Τούλα ,Κώστενα : του Πάνου Μαρνέρη . 

—Ο ‘νι δικά μι δουλεία ; Τσι είνι ένταϊ πφι έσι αούα  Κώσταινα ; 

Τσι δουλεία έσι έχα εκιού τα ξένα παχνία ;

—Τότθε τσι θιλενάδα τσαι γειτόνισα ένι , άμα ο ντι σταθού ;

—Άμα ντι νι κχαράτσου, να μι σταθήρε ,νιάτσερε εκιού … 

—Σενίου έσι υψούκχα τα φωνά ντι αλλά από το Κώστα του μπατσουτσίλε σε έσι τςhούα .. 

—Κα ένι ποία τσαι ο ‘νι θέα να ανακατουθήρε, νιάτσερε Τούλα… 

—Βρε Κώσταινα εζού για σ’ετίου σ’ ένι αούα , ουε Θεό μι 

ένι μοζούα α καρδία μι … 

—Θα νι φκιάξου εζού , ένι δικό  μι σεκλέκι 

—Τσι να αλήου τα καμπτζία νι ένει ξέρουντα;μη βούνερε τσι έσι βούα; 

—Ένι βούα γιατσί τατσιπέρη εμπάτσε το καμπτζί τα μισά , τσαι εφαήτσε τσαι έκεινη κάνα δύου…  

—Ααα ένι παραφυτθά  α δουλεία με λίγα όγια … 

—Ορή ύστερα από ‘γκεινη  νιε κατσαήα  χάμου τσι νιε πέκα : 

—Όρα μι κα ,Όρα μι κα κακόμερε , καλά ενίου ,  αλλά άμα ξαναντήρε το καμπτζί , θα νι άρου τσαι θα φύτσου , αφού ζάου ταν αστυνομία …

—Νιε μπήτσερε έγκεινη Κώσταινα ; 

—Να μα το Θεό Τούλα…… 

Καλέ ξημέρουμα σε όλε το  κόσμο ….. με υγεία 

…………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

…………………………………………………………….

Δεν είναι δικιά μου δουλειά ; Τι είναι αυτά πού λες Κώστενα… 

Τι δουλειά έχεις εσύ στα ξένα παχνιά ; 

Τότε τι φιλενάδα είμαι άμα δεν σου σταθώ ;

Άμα σου το ζητήσω να μου σταθείς … άκουσες εσύ …

Σ’ εμένα υψώνεις την φωνή σου αλλά από τον Κώστα τις ξυλιές τις τρώς …. 

Καλά κάνω και δεν θέλω να ανακατευτής, άκουσες Τούλα … 

Βρε Κώστενα , εγώ για σένα τά λέω , ουε Θεέ μου πονάει η καρδιά μου . 

Θα το φτειάξω εγώ είναι δικός μου καημός . 

Τι να πώ , τα παιδιά το ξέρουν …μην κλαίς τι κλαίς …. 

Κλαίω γιατί προχθες μπήκε το παιδί στην μέση και έφαγε και αυτό κάνα δύο… 

Ααα έχει ξεφύγει η δουλειά με λίγα λόγια … 

Κοίτα μετά από αυτό τον κάθησα κάτω και του είπα … 

Κοίτα με καλά , κοίτα με καλά κακομοίρη , καλά εμένα , αλλά άμα ξαναχτυπήσεις το παιδί , θα το πάρω και θα φύγω ,αφού πρώτα 

πάω στην αστυνομία …. 

Το έκανες αυτό Κώστενα ; 

Να μα το Θεό Τούλα ……

 

Καλό ξημέρωμα σε όλο τον κόσμο .. με υγεία … 

……………ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *