ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

.

 

………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ….. 

Σάμπα 22 του Δετσέμπρη 2018 .. Τσακωνοπαρέα μοι 

Τσακώνικα με το Πάνο …….. Αίσωπο #23 

1)Ένα φονία έκει τσυνηγικχούμενε από του συγγενήδε , σε  έτενη πφι έκει έχου σκωτουτέ . Ο φονία λοιπόν άτζε του σhίνοι τσαι έκει γκριουφούμενε . Οπά πφι έκει παραδέρου εσούτσε το Νείλο ποταμό τσαι ανταμούτσε ένα λιούκο . Όγο το ότσι εφοζάτθε το λιούκο εσκαρφαούτσε σε ένα δεντρικό τσαι εγκριούφτε . Όρπα όμως έκει ένα ούϊθι τσαι έκει έτοιμο να νι ρουκήξει , έτρου ο φονία ασπηδήτσε το ποταμό . Το ποταμό όμως έκει ένα κροκόδειλε πφι νιε εμπήτσε  δύου γουλίε…. Ο μύθο να μου ένει αού ό,τσι για το καταρατέ άντρωπο ο ‘νει υπάρχουντα μέρη να γκρουφτεί σε στερία ή´ θάασσα … 

2) Ένα άτσhωπο πρεσιού φτωχό τσαι πρεςιού άρρωστε ,  απολπιστέ όπφουρ έκει , νία ναμέρα αρχινήε να ποίνει τάματα του Θεοί  

Σε έκει τασούμενε ότσι άμα τσαι έκει γινούμενε κα , άκει να ποί θυσία πρεσοί βούε τσαι άβα πρεσά πφι ό ‘κει έχου τα κατοχή σι   . Α γουναίκα σι πφι έκει δίπα σι νιε ρωτήτσε . Εκιού κια θα σ’ ερέσερε ένταει όα πφι έσει τασούμενε ; 

 Έσει αούα να ναθού κα για να μοι σι κχαράτςωει οι θεοί; απογήτθε. 

Ο μύθο ένει αού ότσι πρεσοί αντροίποι είνει τασσουμένοι πράματα γιατσί είνει κιστήντε : ότσι γκανένα ο θα σι κχαράτσει  ……. 

Καλέ ξημέρουμα να κιούψουμε αφρά τσαι να οράμε ονείρατα ,γλυκά . 

…………………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………………

Ένας φονιάς κυνηγιόταν από τους συγγενείς εκείνου που είχε σκοτώσει . Ο φονιάς λοιπόν πήρε τα βουνά και κρυβόταν . 

Έκει πού παράδερνε έφτασε στον Νείλο ποταμό  όπου αντάμωσε ένα λύκο . Για τον λόγο του ότι φοβήθηκε τον λύκο σκαρφάλωσε σε ένα δέντρο και κρύφτηκε . Εκεί όμως ήταν ένα μεγάλο φίδι ,έτοιμο να του ορμήξει , έτσι ο φονιάς πήδησε στο ποτάμι . Έκει όμως ήταν  ένας  κροκόδειλος  που τον έκανε δύο μπουκιές .. 

Ο μύθος μας λέει ό,τι για τον καταραμένο άνθρωπο δεν υπάρχει κρυψώνας  σε  στεριά , ή´ θάλασσα . ……

Ένας άντρας πολύ φτωχός  και βαριά άρρωστος απελπισμένος όπως ήταν άρχισε να κάνει τάματα στους Θεούς . Έταζε πως άμα  γινόταν καλά θα θυσίαζε πολλά βόδια και άλλα πολλά που δέν είχε στην κατοχή του  .. Η γυναίκα του που ήταν στο πλάι του τον ρώτησε : Εσύ που θα τα βρεις όλα αυτά που τάζεις ; Εσύ νομίζεις πως εγώ θα γίνω καλά για να μου τα ζητήσουν ; απάντησε ..  Ο μύθος λέει πολλοί άνθρωποι υπόσχονται πράγματα γιατί πιστεύουν πως κάνεις δεν θα τους τα ζητήσει .. 

Καλό ξημέρωμα να κοιμηθούμε αλαφρά και να δούμε όνειρα γλυκά .

…………ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……… 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *