ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

 


………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

          Α Τσακωνοπαρέα με του νέοι 

………. ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΟ …………

Κατσιούα = γάτα     Κούε = σκύλος     Πφογκικό = ποντικός 

Α κατσιούα  ένει τσυνηγούα του πφογκιτσοί  = 

Η γάτα κυνηγάει τα ποντίκια . 

Α  κατσιούα ένει παίζα με  το νέμα  από το κουβάρι .= 

Η γάτα παίζει με το νήμα  του κουβαριού … 

Ο κούε ένει  οχτρέ τα κατσιούα .. = 

Ο σκύλος είναι εχθρός της γάτας 

Είνει μαούντε σαν το κούε με τα κατσιούα  = 

Μαλώνουν σαν τον σκύλο με την γάτα. 

Ο πφογκικό  ένει τςhού το άρτουμα 

Ο ποντικός τρώει το τυρί . 

Ο πφογκικό ένει κχαμπουρίντου το κχαμπούςhι 

από τα γριτσέα ( άντε ) 

Ο ποντικός τραγανίζει την κόρα από την κουλούρα  ( ψωμί )

Ο κούε ένει τσυνηγού τα κατσιούα τσαι α κατσιούα το πφογκικό . 

Ο σκύλος κυνηγάει την γάτα και η γάτα τον  ποντικό …. 

Καλέ ξημέρουμα . Βοηθήνετε τουρ ανήμποροι . 

……..ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ……… 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *