ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..                                                                                              Σάμπα 20 του Αωνάρη 2019 . Α Τσακωνοπαρέα

 Τσακώνικες παροιμίες : ταρ Ελένη Μάνου . 

Αρίκχου= παίρνω…..                                                                                                                                                                                                                   διακονέγγου= διακονεύω……..                                                                                                                                                                      παντρέγγου=παντρεύω…………..                                                                                                                                                                          ξεπαντρέγγου=ξεπαντρεύω…………                                                                                                                                                                                                  κατςhιούνου= σπάζω /τσακίζω………….                                                                                                                                                                                      εσηλία= θήλασα……….                                                                                                                                                                                                                                             Οράκα = είδα…………….                                                                                                                                              ενιάκα= άκουσα………..                                                                                                                       

Σαν ένι δίου ο χζhιστέ τ’άλιτε ο κειρασμό ένι αρίκχου το σάκχο                                                                                               τσαι άμα ένι δίου το σάκχο ένι αρίκχου τ’άλιτε . = 

=Όταν ο Χριστός δίνει το αλεύρι ο πειρασμός παίρνει το σακί                                                                         και όταν δίνει το σακί παίρνει το αλεύρι ….. 

Τουρ αρχόγκοι τα καμπζία, με το κολάι είνι διακονέγγουντα.=.                                                                       Των αρχόντων τα παιδιά, με τον τρόπο τους διακονεύουν…

Ο καλέ μι γείτονα το καμπζί μι ένι παντρέγγου, ο κακό, ν’εξεπαντρέγγου.=                                              Ο καλός μου γείτονας το παιδί μου παντρεύει, ο κακός, το ξεπαντρεύει.

Α γρούσσα κόκαα όνι έχα, τσαί κόκαα ένι κατσhιούνα.=.                                                                                  Η γλώσσα κόκκαλα δεν έχει και κόκκαλα τσακίζει.

Α κά γρούσσα εσηλίε δέκα βουζία, τσ’ όα σ’εγλυκάντζε, α κακά ένα, τσ’ έγκεινι νι’ εφαρμακούτσε.=Η καλή γλώσσα θήλασε δέκα βυζιά και όλα τα εγλύκανε, η κακιά  ένα, και εκείνο το φαρμάκωσε.

Απ’ όσα οράτσερε τσαί ενιάτσερε, να κιστήνερε τα έμισα.=.                                                                          Από όσα είδες και άκουσες, να πιστεύεις τα μισά.

 Άλλοι είνι αούντε απ’όσα οράτσερε τα έμισα τσαί απ’όσα ενιάτσερε τσίπτα.=.                                  Άλλοι λένε από όσα είδες τα μισά και από όσα άκουσες τίποτα.

Καλε ξημέρουμα σε όλοι νάμου . 

…………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *