ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

 


Όλοι μα όλοι Τσοινοποιήετε έγκεινη το κάλεσμα ..

……….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……… 

………. Κάλεσμα από τα Τσακωνοπαρέα ……

Σάμπα 20 του Οχτώμπρη 2018 .. 

Του 27 του μήνα Οχτώμπρη  τθαν Ορεινά τσαι πανέμορφο Γαστένιτσα ένει γινουμένα γιορτά τρανά . Ένει καθιερουτά σαν α γιορτά του γάστενου . Α Γαστένιτσα το πεντακάθαρε τσαι πανέμορφο έγκεινη Τσακωνοχώρι  άτζε το όνουμα , από τα γάστενα  τσαι του γαστενίε . Άκει να ένει κρίμα άμα ο ‘μαει κιμούντε  νι  . Ενεί α Τσακωνοπαρέα  θα έμε οπά να άβουμε μέρη τα γιορτά  , παρέα με το χορευκικό του Τερού . 

Εμού κια θα έτθε ;  Οράτε να μπάτσε τσαι ο μόλετε ; 

Α Γαστένιτσα ένει απαντέχα .. θα νι σεκλεκίσουμε  ;

Κά Μέρα να ‘χουμε τσαι με το καλέ να ανταμούμε τουρ 27 του 

 μηνέ  Σάμπα 12 :00 με 1:00  το μεσαμέρι .

Τα Γαστένιτσα θα ζάμε , θα χορέψουμε θα φάμε

Τσακώνικα θα νιάμε Ταν όμορφο Γαστένιτσα  θα οράμε ..

 ………. Α ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ………. 

……………………………………………………………………………

 ΣΤΙΣ 27 του Οκτωβρίου στην ορεινή και πανέμορφη 

Καστάνιτσα γίνεται γιορτή τρανή . Είναι καθιερωμένη σαν η γιορτή του κάστανου . Η Καστάνιτσα το πεντακάθαρο αυτό 

Τσακωνοχώρι πήρε την ονομασία της από τα κάστανα , και τις καστανιές της . Θα ήταν κρίμα εάν δεν την τιμούσαμε .

Εμείς , η Τσακωνοπαρέα θα είμαστε εκεί και θα λάβουμε μέρος  στην γιορτή μαζύ με το χορευτικό του Τυρού. 

Εσείς που θα είσαστε ; Κοιτάτε μήπως και δεν έλθετε ; 

Η Καστάνιτσα μας περιμένει…θα την στεναχωρήσουμε  

 

Καλό ξημέρωμα και με το καλό να  ανταμώσουμε  στις 27 του μήνα Σάββατο  12:00 με 1:00 το μεσημέρι …

Στην Καστάνιτσα θα πάμε , θα χορέψουμε θα φάμε 

Τσακώνικα θα ακούσουμε , την όμορφη Καστάνιτσα θα δούμε…

……….. Η ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ………….. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *