ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …. 

 Σάμπα 2 του Φλεβάρη 2019 Α Τσακωνοπαρέα . 

Για του Νέοι #99 : Του Πάνου Μαρνέρη 

Θροϊλα = φόβος 

Λιγουρία  = λύγισαν ,επιάστηκα. ,κουράστηκαν 

Πφάτζικα = παγιδότοπος ( τόπος χωρίς περάσματα ) 

Έμπορα = ιδρώτας  ή´ έμπορος 

Εζάκα τσίχερα τα γκρενίλα το βράχο τσαι  με κιάτσε  νια θροϊλα πφι με κόβε ψιουχρέ έμπορα  = επήγα  τσίμα στον γκρεμό του βράχου , με έπιασε τρομάρα και με έκοψε κρύος ιδρώτας . 

Τσαι εκιού καημένε τσι έσα Θέου τσίχερα  το βράχο , να ποίερε το παλληκάρι ; =  και εσύ καημένε τι ήθελες τσίμα στο βράχο να κάνεις το παλληκάρι ; 

Λιγουρίαει οι  πούε μοι όα ταν αμέρα ορθά . = 

Λύγισαν , πιάστηκαν  τα πόδια μου όλη την ημέρα όρθιος . 

Λυγουρία κατσατέ όα μέρα , να ορθοποδήσου λίγο να ξεκιατθού.

Πιάστηκα όλη μέρα καθιστός , να ορθοποδήσω λίγο να ξεπιαστώ . 

Κάψο Νιχάλη το καλλίτερε ντι χκηνέ πφατζικούτθε οπά το βράχο τα πφάτζικα  πφουρ ενάτθε ; 

Καψερέ Μιχάλη το καλλίτερο σου  ζωντανό παγιδεύτηκε εκεί στου βράχου την παγίδα ( στο παγιδότοπο ) πως έγινε ; 

Σάματσι νι έκει μεούμενε , εμπαήτσε σε ένα περιπακιούνι εζάτζε το

 άλλιου από κίσου ,νιε μπαφταλίε ,τσαι γκρενίστε τα πφάτζικα . 

Λες και του  έμελε να το πάθει , ανέβηκε στο ψηλό βραχάκι , επήγε το άλλο από πίσω,το χτύπησε κεφαλιά ,κι γκρεμίστηκε στόν παγιδότοπο . 

Με το καλέ να ξημερουθούμε όλοι νάμου . 

………….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *