ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

…………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….

Σαμπα  2 του Ιούνη το 2018 . Τσακωνοπαρέα μοι 

     

Οι Άγιε Λιδώτοι γανώσηδε , Νικόα Κολεντριανέ τσαι  ο υζέ σοι Λία .

Τςhέρβουλε από το τόπο ντοι τσαι μπαουτέ ας ένει ….

Α πραγμακικά σοι ένοια ,όχι α αλληγορικά …Τα τςhέρβα ίγκιαει τσαι ντόκια τσαι μπαουτά . Το χειμωνικό οι τσαγκάρηδε ίγκιαει πάσουντε από δουλεία γιατσί τότθε έκει δείντα τσαι αρίκχουντα , το σόλιασμα , το μπάουμα τςαι το πετάουμα , τθουρ αρβύλε , τθα πέδιλα , τσαι του γόβε .. Α φαλτσέτα , το τσhουϊθί , α τσhαϊθία , α ντανάλια τα χρειασκούμενα  εργαλεία . Πετσί , λάστιχο από του ρόδε , τσερί , σπάγγο , προκαδούρε , πρότσε , τσαι Πεταλάτζα ,  τα υλικά σου. 

Οι Τσαγκάρηδε τα εποχή : Μανώλη  Αλευρά ( Μανωλάκια ) τσαι ο Παναγιώτη Κατσίγκρη ( του Ντάνου ) τα τάνου γειτονία ,

Ο Νικόα ο Κότσινε ( Νικοάτση ) , ο Ντίνο ο Δερνίκο , ο Στράτη ο Κούλμπο , τα κάτου γειτονία , ο Νιχάλη ο Πολίτα τσαι ο Γιάννη ο Μαστοράτση τθο κάμπο.. 

Ίσως για  του παλαιοί τέχραι να μη μπορήνουμε να ποίωμε τσίπτα αλλά για τα γρούσα νάμου πρεσσά …. 

………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………… 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *