ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….. 

ΣΑΜΠΑ 19 ΤΟΥ  ΑΜΑΗ 2018 . Τσακωνοπαρέα μοι . 

Μέρη για  εκκλησίασμα , μέρη για του χαρέ

 μέρη γιατο παιδόκοσμο για όλοι του γιορταί .

Το χκίριε φρεσκομπογιακιστέ , οι αυλαί καοσυγιριστοί 

Οι πόρου ίγκιαει λουστραριστοί οι σκάλε καοσαρουτοί . 

Ο τόπο κατανυχκικό ,νία άκρα ησυχία 

Κατσάκα το υπόστεγο τσαι ‘νοίκια ηρεμία .

Κια είνει οι δόξε ντοι οι παλιοί ο κόσμο κια εζάτσε ;

Το τότθε ο  ‘νει πλέα ογεί , το τότθε επεράτσε … 

Τσαι όμως , ο Άγιε Γιάννη έν’ καρτερού τσαι είνει απαντέχου

Τσαι τσι άλλιου ένει πορού να ποί ; Επιλογέ ο ‘νει έχου ……

 

Νιλήνετε τα γρούσα νάμου . Ένει χρήε  νάμου . 

…………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………. 

——————————————-

Μέρος για εκκλησίασμα , μέρος για τις χαρές 

Μέρος για το  παιδόκοσμο για όλες τις γιορτές 

Το κτίριο φρεσκοβαμμένο , οι αυλές καλοσυγιρισμένες 

Οι πόρτες του λουστραρισμένες οι σκάλες όλες σκουπισμένες 

Ο τόπος κατανυκτικός  ,απόλυτη ησυχία 

Κάθησα στο υπόστεγο , ένοιωσα ηρεμία …. 

Που είναι οι δόξες σου οι παλιές ο κόσμος που επήγε ;

Κανένας πια δέν έρχεται , το τότε έχει φύγει ..

Και όμως , ο Άγιος Γιάννης καρτερεί , ακόμη απαντέχει 

Και τι άλλο μπορεί να κάνει ; Επιλογές δεν έχει …… 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *