ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………… 

2019 . ΑΤσακωνοπαρέα ….. 

Διάλογο #37: Σωφερίνα : του Πάνου Μαρνέρη .

-Παναγιώτση πφουρ εζάτσε το μάθημα ;

-Κολλέγισα τσι να ντ’αλήου τσαι τσι να ντι μογίου …

-Άρεσικχούμενε  ντ’έκει ; 

-Εζουρλίσμα έδαρη τα γεράματα μα το θεό … 

-Βρε βρε τα Παναγιώτση , αμ εκιού έσι παραογιστά από τα χαρά ντι 

-Ουουου κολλέγισα  κολλέγισα  μι Ευχαριστούα πρεσιου όρκο μι . 

-Γιατσί πράμα μ’έσι Ευχαριστούα Παναγιώτση ; 

-Πφι με δούτσερε ταν ίδέα ντεεε ….  

-Πότε θα ξαναζάρε ;

-Ταχία βρε Λίενα  , ο ‘σι έχα νιατέ πφι είνι αούντε τα βράση ένι κχολίχουντα το σίδερε ; 

-Αμ νιατέ νι ένι έχα , εκιού να οράου κια θα κχολίτσερε ; 

-Μ’έσι περιπαίζα γειτόνισα Λίενα .. 

-Όχι δα … 

-Γιατσί κάτσι ετσιτάπα ενιάκα , έσι αούα να παραφαντούμα ; 

-Έα βρε γειτόνισα ένι αούα τσαι κάνα χωρατέ …. 

-Βρε χωρατέ ας ένι ,περιπαίζα μι να μπάτσε έσι , γιατσί θα φαηθούμε σαν του κχρίπε … 

-Έα βρε γειτόνισα , πφι να μπάλου τσαι εζού το Καρβούνη , ένι αναιμούκχα κάτσι αηδίλε … 

-Μην αλήνερε κατάρε .. τσι κουβέντα έκει  έτανη ..για Όρα μι κα …

Καλέ ξημέρουμα βοηθήνετε όκια έτθε πορούντε .. 

……….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………. 

—————————————————

Παναγιώτενα πως πήγε το μάθημα ; 

Φιλενάδα τι να σου πω κσι τι να σου μολογήσω . 

Δου άρεσε ; 

Ετρελλάθηκα τώρα στα γεράματα μα τον Θεό . 

Βρε βρε την Παναγιώτενα εσύ έχεις παραλογίσει από την χαρά σου . 

Ουου φιλενάδα μου σε ευχαριστώ πολύ όρκε μου. 

Γιατί πράγμα με ευχαριστείς Παναγιώτενα ; 

Που μου έδωσες την ιδέα ντεε … 

Πότε θα ξαναπάς ; 

Αύριο βρε Λίενα δεν έχεις ακούσει που λένε (στην βράση κολάει το σίδερο ) ; 

Ακουστά το έχω , να δω εσύ που θα κολήσεις ;

Με ειρωνεύεσαι γειτόνισα ; 

Όχι δα ….. 

Γιατί κάτι τέτοιο άκουσα λες να παραφαντώθηκα ( παράκουσα ) 

Έλα βρε γειτόνισα λέω και κάνα χωρατό …. 

χωρατό ας είναι , να μη με περιπαίζεις  γιατί θα φαγωθούμε σαν μυρμήγκια ….. 

Έλα βρε γειτόνισα που να βγάλω το Καρβούνη ( κακό σπειρί ) πετάω κάτι αηδίες . 

Μην λές κατάρες , τι κουβέντα ήταν αυτή , γι κοίτα με καλά !!

…….Καλό  ξημέρωμα βοηθάτε όπου μπορείτε … 

……. ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……… 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *