ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……
Σάμπα 16 Του Μάτζη 2018 . ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ

ΤΟ Ζαρίτσι #3

Κάθε βοά πφι ένει έγκου το Ζαρίτσι , ένει ξανά γινούμενε καμπτζί
Με ένει φαινούμενε ότσι ένει ξαναζού σε έτανη ταν εποχή πφε αφήτσε πρεσσά σημάϊδα τάσου μη .
Ο βάλτε γιούρε τα 40 στρέμματα έκει τόπο για να φωληάζωει τα κουνούκια . Κια να κιούψερε του νιούτθε από το κουνούκι !!!
Γραφικό έκει ο βάλτε , με του μεριχίλε ση τσε το βούρλε πφι έκει χρησιμέγκου για δεμακικό .
Μόνιμοι κάκοιτσοι το Ζαρίτσι ο Γιάννη Κότσιφα ( Νέλο ) ο Τάσιο ο
Λάμπρου ( Γκιότσαλη ) τσε ο Νικόα ο Ολύμπιε . Έντεοι εστάτθαει οι φύλατσε τα περιοχή , τα δε περιβόλια σου παραδεισένια με τα πανέμορφα δεντρικά σου …,

ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ : ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ . ΜΕ ΥΓΕΙΑ .
………….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *