ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

…..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

Σάμπα 16 του Μάτζη 2019 . Α Τσακωνοπαρέα . 

Αίσωπο #38 : Διαστσευή του Πάνου Μαρνέρη . 

Νία γρία ό ‘ κι ορούα τσαι τόσιου κα τσαι εκαλέτσε το γιατρέ . 

Α γρία συμφωνέτσε  να να πλερούει το γιατρέ για το κόπο σι άμα τσαι έκι θα τελειούει …. Έντενη με τα σειρά σι έκι έγκου τα τζέα έκι βάνου αλοιφή τουρ εψιλοί τα γρία τσαι όσιου έτανη έκει κχοντούκχα τουρ εψιλοί σι κλειστοί έτενη έκει ξαφρίζου το νοικοτσιουρίε τα γρία . 

Αφού ετθαήε όλιου το νοικοτσιουρίε τα γρία τσαι α γρία  έκει νατά κά 

Εκχαράε το κόπο σι . Α γρία ο κι θέα να νι πλερούει τσαι έτρου ο γιατρέ νι αποσούτσε το δικαστήριε . 

Α γρία από τα νία μερία αμογήτσε ότσι ετάτθε να πλερούει το γιατρέ άμα τσαι έκι τελειούκχου αλλά όγο του ότσι ο μποίτσε κα δουλεία , γιάκεινη ο ‘κι θέα να νι πλερούει . 

Επέτσε ότσι  ο γιατρέ νιε στραβούτσε μπίτι για μπίτι , γιατσί μπρι τουρ αλοιφέ έκι ορούα όλιου το νοιουκοτσιουρίε σι αλλά έδαρη ό ‘κι ορούα τσίπτα ….. 

Α διδαχη ένι ότσι : οι πονηροί  ου ‘νι καταβαίντε ότσι με τα πλεονεξία σου είνι προδούκχουντε οι ιίδοι τουρ εαυτοί σου …. 

Καλε ξημέρουμα …… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

—————————————————————————————-

Μία γριά δεν έβλεπε και τόσο καλά και εκάλεσε τον γιατρό .

Η γρία συμφώνησε να πληρώσει τον γιατρό άμα και ετελείωνε την 

Θεραπεία . Εκείνος με την σειρά του επήγαινε στο σπίτι της , της έβαζε αλοιφή στα μάτια και όσο εκείνη κρατούσε τα μάτια της κλειστά εκείνος έπερνε και ένα σκεύος από το  νοικοκυριό της .. 

Αφού σήκωσε όλο το νοικοκυριό της γριάς και η γρία είχε γίνει καλά εζήτησε τους κόπους του . Η γρία δεν ήθελε να τον πληρώσει και γιαυτο ο γιατρος κατέφυγε στο δικαστήριο . 

Η γριά ομολόγησε ότι , έταξε πως θα πλήρωνε τον γιατρό άμα τελείωνε αλλά λόγω του ότι ο γιατρός δεν είχε κάνει καλή δουλειά γι αυτό δεν ήθελε να τον πληρώσει . Είπε ότι ο γιατρός την τύφλωσε τελείως  γιατί πριν από τις αλοιφές έβλεπε όλα τα σκεύη του νοικοκυριού της αλλά μετά από την θεραπεία δεν έβλεπε τίποτα . 

Διδαχή : οι πονηροί δεν καταλαβαίνουν πως με την πλεονεξία τους προδώνουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους … 

Καλό ξημέρωμα ……… Μιλάμε ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……… 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *