ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

…………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ 

ΣΑΜΠΑ 15 του Σετθέμπρη 2018 . 

ΑΤσακωνοπαρέα με του νέοι .Τσακωνικα με το Πάνο 

Όρα μοι κα … = κοίτα με καλά 

Γιατσί τσι επαθήτσερε ; = γιατί τι έπαθες ; 

Τσίπτα ο παθήκα  αλλά κάτσι βολαί με έσει πρίγκου.=  

Τίποτα δεν έπαθα αλλά κάτι φορές με πνίγεις … 

Με πρίερε τα σhκόκια κακό νάχερε = 

Μου έπριξες τα συκώτια κακό νάχεις .. 

Κο να μόλει τα κουνία ντοι , πφε θα μ’ αλήερε εκιού = 

ξαφνικό να έρθει στη στάμνα σου , που θα μου πεις εσύ . 

Κο να ντι μόλει ξηνταβελόνι = 

ξαφνικό να σούρθει  εξηνταβέλονε ( ειρωνικό , χαζός που έχει εξήντα βελονάκια ) 

Έδαρη με μπήτσερε τα σhούκχα κρίε = 

Τώρα μου έκανες τα μούτρα κρέας 

Όρα να μπάτσε τσαι πάθερε ; = κοίτα  να μήπως και πάθεις ;

Κάθε βοά πφι ντ’ ένει ορού μ’ έσει γιουρίζου τα άντερα… = 

Κάθε φορά που σε βλέπω μου γυρίζεις τ’ άντερα .

 Τ’ άντερα  μ’ έσει γιουρίζου 

αλλά τα γρούσσα έσει νιού , γιάκεινη ντ’ ένει συχωρού

 τ’ άντερα συ μου γυρίζεις 

Αλλά την γλώσσα την μιλάς γιαυτο σε συγχωρώ …

Να ξημερουθούμε με το καλέ τσαι να έχουμε ένα καλέ Σάμπα.

Να ξημερωθούμε με το καλό και να έχουμε ένα καλό Σάββατο .

………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ….. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *