ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……. 

Σάμπα 13  του Οχτώμπρη 2018 . Τσακωνοπαρέα μοι ..

Ο αρχαιούτερε οικισμό από ότσι ένει δενάχουντα έκει έτενη του Γιωργουλή το Βόρειε μέρη τα τάνου γειτονία του σαμερινού 

Τερού σε απόσταση περί τα δύου χιλιάδε μέτςhα . Κοντά το 

σπήλη πφι ένει τσαι το ατςhίτερε τα περιοχή , είνει ερικχούμενα τσαι πρεσσά χάματα από το τότθε οικισμό .  Το ύο  για τουρ ανάτζε σου νι ίγκιαει αρίκχουντε από τα  κάτου βρύση τσαι τα κηγάϊδα .  

Όρεγη τσαι πενήντα χρόνου ο Νικόα ο Κορόγο όπφουρ έκει σκάφου τα χούρα σοι ερέτσε μνήμα με κόκαα αντρούπου τσαι χωμάκινα βάζα τσαι κουνίλε  , με ζωγραφιστοί αρχαίοι παραστάσαι…

Είνει έχουντε να αλήνωει ότσι κχάμποσοι πφι είνει έχουντε χούρε όρπα κοντά ίγκιαει έχουντε ερεστέ χρυσά Κωσταντινάτα τσέρματα.

Ο ‘ με νιουρίζουντε τσι ενάτθαει τα όσα ερέσταει , αλλά ο οικισμό κοντά το ατςhέ σπήλη ένει έχου ιστορία από πρεσιού παλιά .

Τθο Τερέ , τάνου τσαι κάτου , ίγκιαει υπάρχουντε οι οικισμοί :

Πολιτέϊκα ( α ποιό πλούσιε γειτονία με τουρ ατςhιτέροι τσέλε )

Τα Στρατηγέϊκα , Χαρατςhέϊκα , τσαι Τσουκατέϊκα . 

Για ύο α βρύση του Πολίτα τα τάνου γειτονία , του Αδά , τα Συντζά τα κάτου τσαι κχάμποσα κηγάϊδα.

Καλε ξημέρουμα τσαι κα συνταχινά σε όλοι νάμου. 

…………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………..

——————————————————————- 

Ο αρχαιότερος οικισμός από ότι φαίνεται είναι αυτός του 

Γιωργουλή στο βόρειο μέρος της απάνω γειτονιάς του σημερινού  Τυρού σε απόσταση περίπου δύο χιλιομέτρων . Κοντά στην σπηλιά που είναι και η μεγαλύτερη της περιοχής βρίσκονται πολλά χαλάσματα απο τον τότε οικισμό . Το νερό για τις ανάγκες τους το έπερναν από την κάτω βρύση και από τα πηγάδια . Εδώ και πενήντα χρόνια ο Νικόλας ο Κορολόγος ,όπως έσκαβε στο χωράφι του ευρήκε μνήμα με οστά , πήλινα Βάζα και στάμνες ζωγραφισμένα με αρχαίες παραστάσεις . Έχουνε να λένε πως μερικοί που έχουν χωράφια εκεί είχαν βρεί  χρυσά Κωσταντινάτα κέρματα . Δεν ξέρουμε τι έγιναν τα όσα ευρέθησαν αλλά ο οικισμός κοντά στην μεγάλη σπηλιά έχει πολύ παλιά ιστορία . Στον Τυρό , πάνω και κάτω , υπήρχαν οι οικισμοί : 

Πολιτέϊκα ( ο ποιό πλούσιος οικισμός με τα μεγαλύτερα σπίτια )

Τα Στρατηγέϊκα , τα Χαρατσέϊκα και τα τσουκατέϊκα . Για νερό η βρύση του Πολίτη στην απάνω γειτονιά ,του Αδά και της Συκιάς στην κάτω καθώς και μερικά πηγάδια . 

Καλό ξημέρωμα και καλό πρωινό σε όλους μας … 

…….. ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *