ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ………
ΣΑΠΜΠΑ 13 του Γενάρη 2017 … Τσακωνοπαρέα μη .

Όρεγη τσε δύου χρόνου τθο θεατράτσι του Τερού ανανέγκα δύου σιατέρε . Εμα έχου πετέ ότσι εκάναει τσε με συστήτθαει , τα γρούσα νάμου δύου σιατέρια , σε διαφορεκικό χρόνε . Επέκα λοιπόν ότσι είγκιαει οι ηρωίδε μη . Εκάνε α ούρα να νη μου ση καταονουμάσου .
Α Μπαρμπαρίνα τσε α Μαριλένα . Έντεοι είγκιαει τσε είνει οι ηρωΐδε μη . Έντεοι οι δύου όμορφοι , με το αζύγιαστε ταλέντο σου , Τσακωνοπούλε . Μπράβο σου , συγχαρητήρια σου .
Ένει ευχαριστού έντεοι τσε του γονείε σου πφι εδέτθαει τσε με μπήκαει το χατήρι τσε τα τιμή ,οι μεν να απατζέλωει τσε οι άλλοι να επιτρέψουει να απατζελθεί το ποίμα , πφε εγράβα για του πατριώτε νάμου . Συγχαρητήρια τσε του γονείε . Πόσιου περήφανοι θα είνει για τα καμπτζία σου ; Πρεσιού , φυσικά . Τσε ενεί απο μερία νάμου οι Τσάκωνε -ίσε ,έμε καμαρούκχουντε τσε έμε το ιίδε περήφανοι τσε επίσης , είνει οι ηρωΐδε σε όλοι νάμου . Κιστίετε έμε έχουντε τςε άλλοι να παρουσιάσουμε …
………………………………………………………….
Εδώ και δύο χρόνια στο θεατράκι του Τυρού ανέφερα δύο κορίτσια.
Είχα πει ότι με πλησίασαν και μου συστήθηκαν στην γλώσσα μας δύο κορίτσια σε διαφορετικό χρόνο . Είπα λοιπόν πως ήταν οι ηρωΐδες μου . Είρθε η ώρα να σας τις παρουσιάσω . Αυτές ήταν και είναι οι ηρωΐδες μου . Αυτές οι δυο όμορφες με το αζύγιστο ταλέντο Τσακωνοπούλες ,Μπράβο τους και συγχαρητήρια τους . Ευχαριστώ αυτές και τους γονεις που δέχτηκαν και μου έκαναν το χατήρι και την τιμή , οι μεν να απαγγείλουν οι δε να επιτρέψουν να απαγγελθεί το ποίημα , που έγραψα για τους πατριώτες μας . Συγχαρητήρια και στους γονεις . Πόσο υπερήφανοι θα είναι για τα παιδιά τους . Πολυ φυσικά . Και εμείς απο την μεριά μας Τσάκωνες -σες καμαρώνουμε και είμαστε το ίδιο περήφανοι και επίσης , πως είναι οι ηρωΐδες όλων μας . Πιστέψετε με , έχουμε και άλλους -ες να παρουσιάσουμε

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *