ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

.

 

…………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………..

Σάμπα 11 του Γενάρη 2020: Α Τσακωνοπαρέα 

Πάνο τσαι Ελένη #12: του Πάνου Μαρνέρη

 —Τσι έσι ποίου όρπα Πάνο ;

—Κατσατέ ένι 

—Τσι θα αλεί έσι κατσατέ ; 

—Για στάσου, κάτσα να οράρε ,  πφου να ντι νι αλήου ; Ααα με κάνε.. 

—Τσι ντε κάνε ; 

—πφου να ντι νι αλήου…. 

— Άλε νι ντε….

—Ένι κασίμενε 

—Βρε ο ‘νι το ιίδε πράμα; 

—όχι δα μπρούτερα επέκα (ΚΑΤΣΑΤΕ ΕΝΙ ) τσαι απέ ντι νι επέκα αλλοίου: (ΕΝΙ ΚΑΣΙΜΕΝΕ) για να κατάβερε …

—θα μη παλαβούερε εκιού μον έτθα να ζάμε σεργιάνι  ..Θέου έσι;

— Όχι ο ‘νι Θέου …. 

—Τότθε να  ντι φέρου το καπόκι ντι . 

—Τσι να νι ποίου το καπόκι ;

—Να ζάμε σεργιάνι 

—Εεεε ο ‘πέκα ντι ότσι ό’νι Θέου να ζάου Σεργιάνι ; 

—Ορή εζού θα ντι νι φέρου τσαι ότσι έσι Θέου ποίε .. 

— Ήμαρτον Δέσποινα θα ζάου να πριτθού . ..

— Όρα μη ζάρε να πριτθήρε ; 

—Ο’σι κιστία μι ; 

—Όχι δα Όρα μη τσαι ντι κιστίου ; 

—Γιατσί ο ‘σι κιστία μι 

—Γιατσί για να ζάρε να πριτθήρε ένι πρέπουντα να τθάρε από όρπα πφι έσι κασίμενε ……

Έτρου να γιάμε λιγάτσι ..το γέλιε ένι μακριουζωήα..είνι αούντε .

Καλε ξημέρουμα ονείρατα γλυκά ..

………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………

…………………..

— Τι κάνεις  εκεί Πάνο; 

—Είμα καθισμένος .

—Τι θα πει καθισμένος 

—Για σταμάτα, κάθησε να δείς ,πως να σου το πώ; Αα μου ‘ρθε. 

—Πως να σου το πώ .. 

— πες το …

—Εγώ κάθομαι

—Βρεε δεν είναι το ίδιο πράγμα ;

—Όχι βέβαια, πρώτα είπα είμαι καθισμένος και μετά σου το είπα αλλοιώς : εγώ κάθομαι , για να καταλάβεις ..

— Θα με τρελλάνεις εσύ, μόνο σήκω να πάμε μία βόλτα. Θέλεις ;

—Όχι δεν θέλω ..

—τότε να σου φέρω την κάπα σου .. 

—Τι να την κάνω την κάπα ;

—Να πάνε βόλτα..

—Εεεε σου είπα δεν θέλω να πάω βόλτα .

—Να εγώ θα σου την φέρω και ότι θέλεις κάνε .. 

—Ήμαρτον Παναγία μου θα πάω να πνιγώ.. 

—Κοίτα μην πας να πνιγείς ; 

—Δεν με πιστεύεις ; 

—Όχι δα κοίτα μην  σε πιστέψω..

—Γιατί δεν με πιστεύεις; 

—Γιατί για να πας να πνιγείς πρέπει να σηκωθείς από έκει που κάθεσαι ….. 

Έτσι για να γελάσουμε λίγο.. το γέλιο είναι μακριζωήα …λένε .

Καλό ξημέρωμα και όνειρα γλυκά 

……………ΜΙΛΑΜΕ  ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………..

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *