ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

 


……….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….. 

Σάμπα 11 του Αμάη 2019 ….. Α Τσακωνοπαρέα…. 

Αίσωπο #48 : Διαστσευή από τον Πάνο Μαρνέρη….

   

…….Ο έριφο τσαι ο Λιούκο  ούγειε έκι παίζου τον αύλέ  …… 

Ένα έριφο ξεμακρέτζε από ταν κατούνα γιατσί νι έκι τσυνηγού ένα λιούκο . Ο έριφο ακιστάτθε από το Δρόνη τσαι το τσhαχητέ τσαι έτρου ο λιούκο νι εκιάτσε . Τότθε ο έριφο γιουρήε τσαι πέτσε τθο λιούκο : νι ένι νιουρίζου ότσι θα μι φάρε αλλά για να μην μπαεί α ψιούχα μι έτρου άδοξα ένι Θέου να μι παιζάτσερε τον αυλέ για να χορέψου .Ο λιούκο το λοιπόν τσινήτσε να παίζει τον αυλέ τσαι ο έριφο σταλήε το χορέ .. Έα όμως πφι οι κούνοι του νομήα  άγκαει χαμπάρι το λιούκο τσαι νιε στρούκαει τθο τσυνήγι . Ετήνε όπφουρ έκι δρανήντου να γλυτούει από του κούνοι έκ φωνηάντου : 

Κα να πάθου , εζού ένι μακελάρη τσαι όχι μουσικό…. 

Διδαχή  : Άμα τσαι κάκοιε ποί κάτσι τότθε πφι ό ‘νι πρέπουντα , μπορεί τσαι να χάει τσαι ότσι ένι ίκχου του χέρε σι ……

….Ταν ούρα πφι ο ‘ νι πρέπουντα, τσίπτα να μη ποίνερε, 

Τσ’ αμα χρειαστεί να νιλήερε , Τσακώνικα να νι αλήερε …

ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ΜΕ ΜΠΟΛΙΚΟ ΥΓΕΙΑ 

………………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

——————————— 

Το κατσίκι και ο λύκος που έπαιζε τον αυλό .

Ένα κατσίκι απομακρύνθηκε από το κοπάδι διότι το κυνηγούσε ένας λύκος . Το κατσίκι κουράστηκε από το πιλαλητό και το τρέξιμο κι έτσι ο λύκος το έπιασε . Τότε το κατσίκι γύρισε και είπε στον λύκο . 

Το γνωρίζω  ότι θα με φας αλλά πριν βγεί η ψυχή μου έτσι άδοξα θέλω να μου παίξεις τον αυλό για να σου χορέψω . 

Ο λύκος τότε άρχισε να παίζει τον αυλό και το κατσίκι έστησε χορό . 

Έλα μου όμως που τα σκυλιά του βοσκού πήραν είδηση τον λύκο και τον έβαλαν στο κυνήγι . Εκείνος  όπως έτρεχε γρήγορα για να γλυτώσει από τα σκυλιά εφώναζε . 

Καλά να πάθω , εγώ είμαι μακελάρης και όχι μουσικός … 

Διδαχή : Άμα κάποιος κάνει κάτι τότε που δεν πρέπει , μπορεί και να χάσει και ότι βαστά  στα χέρια του … 

Την ώρα που δεν πρέπει τίποτα να μην κάνεις 

Μα αν χρειαστεί για να μιλήσεις στα Τσακώνικα να το πείς….  

ΚΑΛΟ ΞΗΜΕΡΩΜΑ ΜΕ ΜΠΟΛΙΚΗ ΥΓΕΙΑ.. ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ.. .

…………….ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *