ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ  ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………. 

Σάμπα 11 Αγούστου  2018 Τσακωνοπαρέα μοι . 

Όρπα κοντά έκει τσαι νία μουρία τσαι όρπα έκει δεητά νία προβάτα  τσαι νία γίδα ,τατθοί τσαι αφιερουτοί  τσαι  έντεοι τόν 

Άγιε Γιώτρτση .  Με το ξαπόλημα του Αγίου να τσαι οι χαιρετούρε , να χρόνου πάσιοι , να ,  να χαίρησιου το Γιώργο , να , βοήθα νάμου ο Άγιε τσα ,τσαι , τσαι ……. από ταν αβα μερία ο τελάλη φωνηάντου καθώς έκει μπάνου τα τάματα τα δημοπρασία . Ένα τάλαρε για το ταγάρι  … άλλε ;Ένα δεκάρικο α γίδα  , οχτώ δραχουμαί α προβάτα  , άλλε , άλλε . 

Τα καμπτζιοβόλια έμαει αρίκχουντε από κοντά τσαι κάνα τσείε από άλλιου χωριουδάτσι , έτενη με τα σειρά σοι να μου έκει χαϊδέγκου τα τσιουφά ,   αλλά ο ‘κει Βάνου τα χέρα σοι τα μπρούσα . Γκανένα  ο ‘κει ονοιάζου του τσείου  μοι του Νικόα απο ταν Αϊθήνα . Τσαι να έκει Θέου γκανένα  να δεί κάτσι , ο ‘κει  έχου το χρήμα …   Μετά το μεσαμέρι οι κχαμπάνε του Αγίου ντήντε πάλι αλλά όχι για εκκλησίασμα αλλά για το πανηγύρι . 

Έτρου έκει γινούμενε κάθε γιορτά ………. 

Όμορφο Ανατολή  , α ‘μέρα κα για να τσινεί 

Όμορφα για να τελειούει ,πάλι για να ξημερούει 

…….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……. 

….Μη ξεχένετε τα γιορτά νάμου  Σάμπα 18 του Αγούστου….. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *