ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

……………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……………. 

Σάμπα 10 του Αγούστου 2019 ….Α Τσακωνοπαρέα 

Πλυντήριε # 7 : του Πάνου Μαρνέρη …

— Βρε  Ερήνη έντενη ο καφέ ο ‘νι έγκου κάτου , ένι είχα τάν ένοια μι τα ιίτα , όπφουρ ένι ποίντα έκεινη το Αγιάτσιχο μπάτσε μπαεί το ύο τάτσου τσαι πολιουμπρίσει α τσέα .. 

— Κίε το καφούτςhι ντι μη φοζήσιου μόλις τελειούνει θα να μου ειδοποίσωει . 

— Τσι θα ποίωει  πέτσερε θα να μου ειδοποίσωει ; 

— Ναι ναι μη φοζήσιου .. 

— Ο’σι αούα μι θα βάλωει φωνά …

—Να είνι ποίντα ένα θράβαλε σα κοτζητέ . 

—Είνι ακισταινούμενα τα άραχλα γιάκεινη είνι κοτζίζουντα .. 

— Έτρου ένι δενάχουντα , αλλά  όπφου τσαι να έχει α ιδουλεία 

Θα να μου ειδοποίσωει .  

— Καλεεεε τότθε να αντεχούμαει το κοτζιχτέ …. 

—Άμα έσι τα κέφια ντι έσι έχα πρεσιού γούστο βρε γειτόνισα … 

— Ναι έγκεινη νι ένι έχα !!!. 

— Ορή να γιουρίσουμε τσαι το φετζhάνι να νι ξοικάξερε . 

— Τσι να ξοικάξου κάψο Ερήνη  άμα τσαι έμα ξέρα το φετζhάνι

Άκια να νι ποίνου τσαι για παράδε … 

— Αφού νι έσι αούα βρε γειτόνισα . 

— Ένι αούα ότσι κόψει ο μαλέ μι . 

—Ότσι τσαι να ένι πάντως νι έσι αούα . 

Καλέ ξημέρουμα θιλενάδε τσαι θίλοι , με υγεία ….

……………ΕΝΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………….. 

……………………………………………………………………..

— Βρε Ειρήνη αυτός ο καφές δεν πάει κάτω , έχω το μυαλό μου στα ρούχα , όπως κάνει εκείνο το του Αγίου ( πλυντήριο ) μη βγεί επξω το νερό και πλημμυρίσει όλο το σπίτι . 

—Πιες το καφέ σου και μη φοβάσαι μόλις τελειώςουν θα μας ειδοποιήσει ..

— Τι θα κάνουν είπες , θα μας ειδοποιηπσουν ;

— Ναι μην φοβάσαι … 

—Δεν μου λές θα βάλουν φωνή ; 

— Να κάνουν μια φασαρία σαν βογγητό .. 

— Θα κουράζονται τα καημένα γι αυτό βογγάνε … 

—Έτσι φαίνεται αλλά όπως και να έχει η δουλειά θα μας ειδοποιήσουν 

—Καλώς να περιμένουμε τότε το βογγητό … 

—Άμα είσαι στα κέφια σου τότε έχεις πολύ πλάκα  βρε γειτόνισα .. 

— Ναι αυτή την έχω … 

— Να να γυρίσουμε και το φλυτζάνι να το κοιτάξεις …. 

— Τι να κοιτάξω βρε Ειρήνη , άμα και ήξερα το φλυτζάνι , θα το έκανα και για λεφτά . 

— Αφού το λές βρε γειτόνισα . 

— Λέω ο,τι μου κατέβει στο κεφάλι … 

— Ότι και να είναι πάντως το λές …. 

Καλό ξημέρωμα φιλενάδες και φίλοι . Με υγεία .. 

……… ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *