ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

…………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….

Σάμπα 1 τού Ιούνη 2019   Α Τσακωνοπαρέα . 

Διάλογο το φανάρι #4 : του ΠάνουΜαρνέρη 

—Εκάνα τσεία Σταματού .

—Καουρ εκοκιάερε σιάτη μι  , να φκειάσου καφέ ; 

—Για σενίου όχι τσεία , ένι έχα γκιτέ .

—Έα σιάτη μι να ντι τσεράου ένα μαστιχούλι τσαι ένα λουκουμάτσι μαθέ για το καλέ … 

—Τθαν υγεία ντι τσεία , σιδερένιε να έσι χίλιοι χρόνου να ζήερε .

-+Ευχαριστούα τσαι τθαν υγεία ντι σιάτη μι , να χαίρησιου τον άτςhωπο ντι , τα καμπτζιούλια ντι τσαι το νοικοτσιουρίε ντι καρδία μι … 

—Ευχαριστούα πάρα πρεσιού βρε τσεία Σταματού 

—Ορή όρκο μι ένι έχα δύου τςhαϊθίλε τσαι κχάμποσιου νέμα να ξετσινήμουμε  να οράμε άμα ντι αρεστσηθεί τσιόα .. 

—Ένι σα μιτσιούλικο  καμπτζιούλι τσεία ..

—Ογή όρκο μι ό’νι τσίπτα θα μάθουμε να φκειάνουμε τσουραπούνια τσαι γελεκάτζα τσαι φανελίτσε για τα καμπτζιούλια τσαι για τον άτςhωπο ντι . 

—Έσι αούα να σι καταφέρου τσεία ; 

—Αμ τσι δα , όρεγη εμαθήκα εζού πφι ένι κούτσουρε …τσαι ο θα μάθετε εκιού ; . Τον αέρα θα μάθερε … 

—Να έχερε λιγάτσι υπομονή μονάχα τσεία μι γιατσί ένι τσαι χοντροτσιούφαλε … 

—χαχαχα με μποίτσερε τσαι γιάκα καλέ χρόνε νάχερε !

—Να έτρου καμπτζί μι θα νι θελιάζερε με τα νία θα νι περαήχερε όρπα τσαι πάλι από ταν αρχή… 

ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ  ΣΕ ΟΛΕ ΤΟ ΚΟΣΜΟ  

………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………. 

—————————————————————- 

Ήρθα θεία Σταματού . 

Καλώς ήρθες κόρη μου , να φτειάξω καφέ ; 

Για μένα όχι θεία έχω πιεί . 

Να σε κεράσω ένα μαστιχούλι και ένα λουκουμάκι μαθές για το καλό .

Στην υγειά σου θεία , σιδερένια να είσαι χίλια χρόνια να ζήσεις .. 

Ευχαριστώ και στην υγεία σου κόρη μου , να χαίρεσαι τον άντρα σου , τα παιδάκια σου  και το νοικοκυριό σου καρδιά μου . 

Ευχαριστώ πάρα πολύ βρε θεία Σταματού . 

Κοίτα όρκε μου έχω δύο βελόνες και κάμποσο νήμα να ξεκινήσουμε να δούμε  άμα σ’αρέσει κιόλας … 

Λές να τα καταφέρω θεία ; 

Αμ τι δα , εδώ έμαθα εγώ που είμαι κούτσουρο και δεν θα μάθεις εσύ ;στον αέρα θα μάθεις 

Να έχεις λίγο υπομονή μοναχά θεία μου  γιατί είμαι  και χοντροκέφαλη . Χαχαχα μ’έκανες και γέλασα καλό χρόνο νάχεις . Να έτσι παιδί μου να κάνεις θηλιά μέρη μια και με την άλλη να το περνάς εκεί και πάλι από την αρχή…. 

……..ΚΑΛΟ ΞΗΜΕΡΩΜΑ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ …….

          ………..ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *