ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

..

 

…………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….

Σάμπα 1 του Δετσέμπρη 2018 . Α Τσακωνοπαρέα με του νέοι . 

……….. ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΟ ……… 

Ένει ασού = σουρώνω , σhούκια = βρωμιές , ρύποι ,σκουπιδάκια . 

    …………Ασίτσερε το γα = εσούρωσες το γάλα …… 

Ένει απαντέχου του ζηνίχτοι να νι ασίου νια βοά = 

Περιμένω τους ζμίχτες  να το σουρώσω μία φορά . 

Επφέρη τ’ αργά ο  νι ασίτσερε το γά  τσαι ένει γιομάκιου σhούκια ;= 

Εχθές το βράδυ δεν το σούρωσες το γάλα και είναι γεμάτο σκουπιδάκια ;

Νι ελησμονέκα ,  ένα εμαλέ ένει έχου τσαι εζού = 

Το ξέχασα , ένα μυαλό έχω και εγώ 

Έμα Θέου να μαζού  τα κορφά  να μπάλουμε κανία κχιαούα  βούκιουρε . ( κορφά = η πέτσα του γάλατος) 

Ήθελα να μαζέψω την κορφή να βγάλουμε καμμιά σταλιά βούτυρο .

Βράσε ‘νει τα κορφά έτρου τσαι τα σhούκια  θα αραμάνει με τα τζάρα = Βράσε την τη κορφή , έτσι και οι τρίχες θα παραμείνουν με την Τζάρα . Τζάρα = (απόβλητο )το κατακάθι  απο το ζέσταμα  της κορφής για να βγάλουμε το βούτυρο ) . 

Χατέ ο  θα ζάει , αλλά το άλλιου ένει όλιου ασιτέ

 Χαμένο  δεν θα πάει αλλά το άλλο είναι όλο Σουρωμένο . 

Του κουβέντε να σ’ ασίνετε μπρι να σι ξεστομίσετε= 

Τις κουβέντες σας να τις  σουρώνετε πριν τις ξεστομίσετε.

Τα γρούσα μην ασίετε ,γιατσί σhούκια  ο ‘νει έχα

Πάρα να νι νιλήνουμε ,  έγκεινη έν’ απαντέχα   

την γλώσσα μη σουρώνετε , γιατί  βρωμιές  δεν έχει 

Πάρα να την μιλήσουμε , ετούτο απαντέχει  ….

 

Καλε ξημέρουμα . Το ταχία να ένει  καλλίτερε από το σάμερε … 

Καλό ξημέρωμα . Το αύριο να είναι καλλίτερο από το σήμερα .. 

…………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *