ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

Νια αμέρα όμορφο τσαι ένα μήνα καλε

Με το καλέ να μόλωει τσαι όλοι οι γιορτέ

Μία  ημέρα όμορφη και ένα μήνα καλό 

Με το καλό να έρθουνε και όλες οι γιορτές 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *