ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ .
ΣΑΜΠΑ 1 του Αωνάρη 2017 . Τσακωνοπαρέα μη .
Καλε Σάμπα τσε καλε μήνα θίλοι μη.

( Νία θαυματουργά λιτανεία .)
Από το βιβλίε του Γιάννη του Κορόγου . Διαστσευή τσε γραφτέ τα ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ απο τον Πάνο Μαρνέρη .

Το 1947 έκει νία πρεσιού δύσκολε χρονία για του Τεριώτοι .
Απελπιστικά δύσκολε . Οα τα νάματα (γεννήματα ) , τα δεντρικά τσε τα γιδοπρούατα υποφερίκχουντα . Ο’κει βρετθέ μπίτι , Μάτζη , Απρίλη τσαί Αμάη . Ούτε νια κχιαούα ύο έντενη όλε το τσαιρέ για να δροσιστεί τό τσερέ τσε κχρατθέ χώμα . Οα τα κουτσερά ( λαθούρι,βίκο , ρόϊδη , τσε όα τα νάματα ( φαέ , κρίσε τσε βρώνη, ) τσιτρινιαστά τσε Μαρεντά απο Δάμα του ήλιου . Τα χόντα τάσου τα Λειβάϊδα τσερά τσε ίσια τσε μόλις πφι είγκιαει στέκουντα ορθά …
ΚΑΛΕ ΝΑΜΟΥ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ .

Έατθε το Τσέρφο για να ζάμε
Πλέρια ομορθία να οράμε .

………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *