ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

……….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……… 

Α ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΕ ΤΟΥ ΝΕΟΙ = 

ηΤσακωνοπαρέα με τους νέους 

Εμπαήκατε το σhίνα = ανεβήκατε το βουνό

Πόσιου θα κατσάτε οπά ; = πόσο θα καθίσετε εκεί ; 

 Θα κατσάμε ως του πέντε με έξε α ούρα = 

Θ καθίσουμε ως τις πέντε με έξη η ώρα . 

Όρα να μπάτσε τσαι καγκιουθήτθε = 

Κοίτα μήπως και νυχτωθήτε . 

Θα κχαμπάτε από το ιίδε ποριαϊθι πφι εμπαήκατε ; =

Θα κατεβήτε από το ίδιο δρομάκι που ανεβήκατε  ; . 

Γιατσί ένει έχουντα τσαι άλλιου ποριάϊθι ; = 

Γιατί υπάρχει και άλλο δρομάκι ; 

Ναι ένει ένα σύρμα πφι ένει κόφουντα ταν έμισε πορία .=

Ναι υπάρχει ένα μικρό σύρμα που κόβει τον μισό δρόμο . 

Τότθε να κχαμπάνε από οπά = τότε να κατέβουμε από εκεί 

Ένει κομμάκι ανάποδε = είναι κομμάτι ανάποδο …

Τα κορφά α  γρούσα  να μπαεί = στην κορυφή η γλώσσα να ανεβεί

Τσαι όρπα να κατσάει               = έκει για να καθήσει

Τθο θρόνε σα βασίλισσα            = στο θρόνο της βασίλισσα 

Αιώνια να αραμάει                     = αιώνια να παραμήνει

…………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *