ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ……… 

Σάμπα 1 του Αμάη 2021 .  A Τσακωνοπαρέα .

Πρώτε του Μάη: του Πάνου Μαρνέρη .  

Πρώτε του Αμάη  . Αμέρα πφι ο κόσμο είνει μπαήνου ταν εξοχή .

 Ένει μπαήνου ταν εξοχή για να γιορτάσει ταν άνοιξη , να χαρεί τα φύση τσε να θαυμάσει τάν ομορθία σι, με  τα  λαλούϊδα σι , το πράσινε σι. Να θαυμάσει τσαι να καοκοκιάσει ταν Ανάσταση τα φύση.

Α πρώτε του Αμάη ένει ,επίσης παγκόσμιε αμέρα του εργάτα . 

Το 1884  καθιερούτθε τσαι εψηφήστε  από τα εργακικά σωμακεία δίχως τα συναίνεση από τουρ επιχειρήσε ότσι  : από τα 1 του Αμάη του 1886 οι εργάσιμοι ούρε θα είνει  8  ( οχτάωρε ). 

Τα πρώτε του Αμάη το 1886 λοιπόν τριακόσιοι χιλιάδε εργάτοι , από δεκατςhεί χιλιάδε επιχειρήσαι , σε όα ταν Αμεριτσή  απεργήκαει  . Το   επίτσεντρε έκι το Σικάγο πφι σε   3 αμέρε τάσου οι απεργούντε από σαράντα χιλιάδε ενάτθαει εκατό χιλιάδε … Τουρ επόμενοι αμέρε ενάτθαει επεισόϊδα μεταξύ ταν αστυνομία τσε τουρ απεργούντε τσαι ήγκιαει έχουντε  νεκροί  τσαι πρεσοί τραυματίαι . Ταν Αμεριτσή πφι εξετσινήτσε έντανη α επανάσταση του εργάτα  , ο ‘νι γιορτασκουμένα  τα πρώτε του Αμάη . Α γιορτά του εργάτα ταν Αμεριτσή ένι γιορτασκουμένα τα πρώτε εβδημά του Σετθέμπρη .  To (Labor Day ) ένι τσιτέντουντα πάντα Δέφτερα γιάκεινη ένι άσα  α μερομηνία .

Εζού λοιπόν εκιάκα δουλεία ταν Αμεριτσή , ανήμερα τα γιορτά του εργάτα του 5 του Σετθέμπρη το 1970 ….

ΚΑ ΠΡΩΤΕ ΤΟΥ ΑΜΑΗ, ΚΑΛΕ ΜΗΝΑ, ΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΗ . 

……..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

Πρώτη του Μαΐου είναι ημέρα που ο κόσμος βγαίνει στην εξοχή.  Βγαίνει στην εξοχή για να γιορτάσει την άνοιξη, να χαρεί τη φύση και να θαυμάσει την ομορφιά της, με τα λουλούδια της, το πράσινο της, να θαυμάσει και να καλωσορίσει την ανάσταση της φύσης. 

 Η πρώτη του Μαΐου είναι επίσης παγκόσμια ημέρα του εργάτη. 

 Το 1884 καθιερώθηκε και ψηφίστηκε από τα εργατικά σωματεία, δίχως την συναίνεση από τους επιχειρηματίες ότι από την πρώτη του Μαΐου του 1886 οι εργάσιμες ώρες θα είναι οχτώ(οχτάωρο) . 

Πρώτη Μαΐου το 1886 λοιπόν 300 χιλιάδες εργάτες Από 13.000 επιχειρήσεις σε όλη την Αμερική έκαναν απεργία.  Το επίκεντρο ήταν το Σικάγο, που σε τρεις ημέρες μέσα η απεργούντες από 40.000 έγιναν 100.000. Τις επόμενες ημέρες έγιναν επεισόδια μεταξύ της αστυνομίας και απεργούντες. Είχαν και νεκρούς και πολλούς τραυματίες . Στην Αμερική που ε ξεκίνησε αυτή η επανάσταση του εργάτη, δεν γιορτάζεται την 1 Μαΐου.Η γιορτή του εργάτη στην Αμερική γιορτάζεται την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη. Πέφτει πάντοτε Δευτέρα γι’ αυτό αλλάζει κάθε χρονιά και ημερομηνία . 

Εγώ λοιπόν έπιασα δουλειά στην Αμερική ανήμερα της γιορτής του εργάτη πέντε του Σεπτέμβρη του 1970…. 

….Καλή Πρωτομαγιά  καλό μήνα καλή ανάσταση….. 

………ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *