ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Μεταξού σιάτη μι Φχαζhιστούντε ορεσσιού . Ντ ‘έμε καμαρούκχουντε. 

………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………Μεταξού. 

Σάμπα τσαι Τσιουρακά 3–4 του Δετσέμπρη 2022:Α Τσακωνοπαρέα . 

Κουιτέ #115 : από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» 

Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη . 

Μπρού σούσουμε το σκολείε μ’εκάνε τον εμαλέ α προίκα μι . Έκι πρέπουντα να γκριούψου τα ίδιτα τα προίκα μι να μη δάνει άμα ήγκιαει βάντε κχάρα ταν τσέα. Γιουρήαμε κίσου το λοιπόν μπαλήκαμε τα τσινούρτσια ιίδιτα από τα σεντούτσια τσαι σε γκριούβαμε σ’ένα χαντάτσι ανάκοντα τα τσέα νάμου . Σαν εσούκαμε το σκολείε οράκαμε του σκοποί  τθον πόρε . Επέκαει νάμου να μπαήουμε του σκάλε τσαι να ζάμε πρός τον ανοιτθέ πόρε. Όρπα ήγκιαει δύου Γερμανοί τσαι αγριευτά, ήγκιαει αρίκχουντε τουρ ατσhοίποι, (από δεκατέσσερι χρονού τσαι τάνου) τσαί σι ήγκιαει βάντε τθα χουρίσματα ταρ ίσιε μερία τσαι του γουναικοκάμπτζιουα τθα σhοβά μερία . 

Εχουρίαει νάμου με τον άτσhωπο μι τσαι από έντανη ταν ούρα ο ματαράκα νι ζωντανέ .

Κρακοαμπαρουτοί τσαι πφατσικουτοί τάσου τθα χουρίσματα του σκολείου, έμαει τσhίντουντε για τουρ ατςhοίποι νάμου τσαι τα καμπτζία νάμου. 

Ποτέ να μη λημονήνουμε το Ολοκαύτωμα τθα Καλάβρυτα. Να νι θυνηκχούμαει για να δίνει νάμου κουράγιο τσαι δένανη …. 

…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………..

Πριν φτάσουμε στο σχολείο θυμήθηκα την προίκα μου. Έπρεπε να κρύψω τα ρούχα της προίκας μου να μην καούν άμα έβαζαν φωτιά στο σπίτι μας . Γυρίσαμε πίσω λοιπόν βγάλαμε τα καινούργια ρούχα από τα μπαούλα και τα κρύψαμε σε ένα χαντάκι κοντά στο σπίτι. 

 Σαν φτάσαμε στο σχολείο είδαμε τους σκοπούς στην πόρτα. 

 Μας είπαν να ανέβουμε τις σκάλες και να πάμε προς την ανοιχτή πόρτα. Εκεί ήταν δύο γερμανοί και με αγριάδα έπαιρναν τους άντρες, από 14 χρόνων και απάνω, και τους έβαζαν στα δωμάτια προς την δεξιά μεριά και τα γυναικόπαιδα στην αριστερή μεριά. 

 Μας  χώρισαν με τον άντρα μου και από εκείνη την ώρα  δεν τον ξαναείδα ζωντανό.  Κλειδαμπαρωμένες και παγιδευμένες μέσα στα δωμάτια του σχολείου ανησυχούσαμε για τους άντρες μας και τα παιδιά μας..

Ποτέ μην ξεχάσουμε το ολοκαύτωμα των Καλαβρύτων . Να το θυμόμαστε για να μας δίνει κουράγιο και δύναμη …

……..ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *