ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

 

………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….,

Σάμπα τσαι ΤΣΙΟΥΡΑΚΑ 9–10 του Νοέμπρη 2019 :

 Α Τσακωνοπαρέα .. 

Μάτη τσαι Σιάτη #2: ταρ Ελένη Μάνου…. 

—Άνι οι εποχέ μάτη μι, ο κόσμο ένι ορού απουρτέσε σι όχι  κίσου σι…

—Απόγκεινι ν´επαθήκαμε τα ζηνία όρκο μι, από ταν πρεσσά προδευκικότητα…τσαί έμε έγγουντε κατά τον εννίατε…

—Μη σ´ορίνερε έτρου τα πράματα μάτη μι, να σι ορίνερε από τα θεκικά μερία…

—Για άλε μι εκιού πφη σ´έσι ξέρα όα πλέα ποίερ ένι α θεκικά μερία;;;το ξεβράκουμα ήμαρτον Θε μι εκοάσμα…

—Όχι δα, έγκεινι όνι θέα νι τσαί εζού, τσαί γκανένα νέο πφη ένι σεβούμενε το νιαυτέ σι όνι θέου νι, αλλά να στεφτείρε πόσα πράματα άνι για καλέ…

—Ένι όλιου αβουτάνε να ντι νιάου όρκο μι…

—Να, ορί, κάποτε άμα έκι γινουμένα σιάτη ν´ ήγκιαει κχοντούκχουντε μουγγό, άμα έκι γινούμενε υζέ, ήγκιαει ξεζίχουντε μπαταζίε να νι νιάει όλε ο ντουνιά…

—Αλήιθα ένι έγκεινι αλλά τσί να ντ´ αλήου σιάτη μι ενίου αφέγγη μι 

μ´εδενάε πρεσσά αγάκη, ο νιούκα ποτέ να μι ξεχουζίζει από τα αφούτσια μι…

—ναι αλλά για θυνήτσου πφού ντ´έκι φωνηάντα α μάτη ντι, κουβάνα νιούτθα…γιατσί έκι πρέπουντα να παραδούει προίκα να ντι παντρέψει…

—Βρε όρκο μι, καλέρ ένι ο όγο ντι, μεζιτσοί βολέ ένι αλήιθα ήγκιαει γινούμενα παρατράγουιδα με ταν προίκα αλλά στσέψου από ταν άβα μερία ότσι όκι πάντα έτρου, α προίκα έκι ένα ντρόπο να βοηθήνωι οι γονίε τα καμπτζία σου τθο ξετσίνημα τα ζωή σου…

—Τότθε τσ´ έσι κασημένα μάτη μι, κιάσε δουλεία, κιά ένι α ρόκα ντι να νέμε τα έζα!!!

—Έσι νια τιρτίλο εκιού, μ´ έσι κοροϊδέγγα τσιόα, κιά θα ρέσομε γαμπρέ να ντι δούμε…

….Καλε ξημέρουμα σε όα τα Τσακωνιά τσαι σε όλε τον κόσμο …

…………….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

————————————————————

—Άλλαξαν οι εποχές μάννα μου, ο κόσμος βλέπει μπροστά του όχι πίσω του 

—Από αυτό την πάθαμε την ζημιά όρκε μου, από την πολύ προοδευτικότητα ….και πάμε κατά τον έννατο( ιδιωματική φράση : κατά διαβόλου ) 

— Μην τα βλέπεις έτσι τα πράγματα  μάνα μου , να τα βλέπεις από την θετική πλευρά …. 

—Για πές μου εσύ που τα ξέρεις όλα πια , ποια είναι η θετική μεριά;;; το  ξεβράκωμα, ήμαρτον Θέ μου κολάστηκα …

—Όχι βέβαια, αυτό δεν το θέλω και εγώ, και κανένας νέος που σέβεται τον εαυτό του δεν το θέλει….. αλλά κάθησε να σκεφτείς πόσα πράγματα άλλαξαν για καλό …

—Είμαι όλο αυτιά να σ’ακούσω όρκε μου … 

—Να, δελς, κάποτε άμα γεννιέται κορίτσι το κρατούσαν κρυφό, αν γεννιόταν αγόρι έριχναν μπαταριές να το ακούσει όλος ο κόσμος . 

— Αλήθεια είναι αυτό αλλά εμένα ο πατέρας μου μου έδειξε πολύ αγάπη και ποτέ δεν ένιωσα να με ξεχωρίζει από τα αδερφάκια  μου . 

—Ναι αλλά για θυμήσου πως σε φώναζε η μάννα σου, μαύρη νύχτα…

γιατί έπρεπε να παραδώσει προίκα να σε παντρέψει … 

—Βρε όρκε μου καλός ο λόγος σου, μερικες φορές είναι αλήθεια γίνονταν παρατράγουδα με την προίκα, αλλά σκέψου από την άλλη μεριά ότι δεν ήταν πάντα έτσι, η προίκα ήταν ένας τρόπος να βοηθούν οι γονείς τα παιδιά τους στο ξεκίνημα της ζωής τους . 

—Τότε τι κάθεσαι μάνα μου , πιάσε δουλειά, που είναι η ρόκα σου να γνέσουμε τα μαλλιά !!!

—Είσαι μια πεταχτούλα εσύ, με κοροϊδεύεις κιόλας, που θα βρούμε γιατρό να σου δώσουμε …

……Καλο ξημέρωμα σε όλη την Τσακωνιά, και σε όλο τον κόσμο… 

……………….ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……………….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *