ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

.

 

……………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….

Σάμπα τσαι ΤΣΙΟΥΡΑΚΑ 8–9 του Φλεβάρη 2020 . Α Τσακωνοπαρέα . 

Αίσωπο # 81 :  Διαστεσευή από τον Πάνο Μαρνέρη ..

………..Ο τσυνηγό τσαι το λιοντάρι ……………. 

Εμπαήτσε κάκοιε τθο σhίνα να τσυνηγεί. Άμα τσαι τα άγρια  νι άγκαει χαμπάρι εδρανήαει να ζάνει να γκριουφτούνει . Αραμάτσε το λιοντάρι τσαι αφού αφήτσε ένα αβρυτέ νι έκι προτρέγκουντα να παλαίψωει . 

Ο τσυνηγο τότθε νι εξερίε με το τόξο σι τσαι σαν  νι ελαβούτσε  νι επέτσε: Μάθε κατά πρώκιου ποίερ ένι ο αγγελιοφόρο μι τσαι απέ θα δοτσιμάσερε τσαι τα δένανη μι από κοντά .. Το λιοντάρι λαβουτέ όπφουρ έκι νι εβαλήτσε τθον πούα. Τθαν πορεία νι ανταμούτσε νία αλεπού τσαι νι έκι αούα: Γύρε κίσου τσαι πάλαιψε τσαι μη νι βάνερε τθον πούα, εκιού έσι ο βασιλήα νάμου. Το λιοντάρι ν’ απογήτθε: Εκιού ο θα μ’άτσερε γνώνη με τουρ αλεπογανίε ντι, γιατσί άμα τσαι ο ατζελιοφόρο του αντρούπου  ένι τόσιου δενατέ για φαγγίσου πόσιου δενατέ ένι ο ιίδε … 

Διδαχή : ένι πρέπουντα να έμε αλέστα τσαι να προορήνουμε το τέλη για να γλυτούμε το τομάρι νάμου …

αλέστα = έτοιμο , αλεπογανία = πονηριά  , αβρυτέ = βρυχηθμό

……ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΕ ΝΑ ΞΗΜΕΡΟΥΘΟΥΜΕ …… 

…………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………. 

Βγήκε κάποιος στο βουνό να κυνηγήσει. Όταν τα άγρια ζώα τον πήραν είδηση έτρεξαν να πάνε να κρυφτούν. Έμεινε το λιοντάρι και αφού άφησε ένα βρυχηθμό τον προέτρεπε να παλαίψουν. Ο κυνηγός τότε του έριξε με το τόξο του και σαν το λάβωσε του είπε:Μάθε πρώτα πρώτα ποιός είναι ο αγγελιοφόρος μου και μετά θα δοκιμάσεις και τη δύναμή μου από κοντά..Το λιοντάρι λαβωμένοόπως ήταν το έβαλε στα πόδια. Στο δρόμο το συνάντησε μια αλεπού και του έλεγε: Γύρνα πίσω και πάλεψε και μην το βάζεις στα πόδια, εσύ είσαι ο βασιλιάς μας. Το λιοντάρι της απάντησε: Εσύ δεν θα μου αλλάξεις γνώμη με τις πονηριές σου, γιατί αν ο αγγελιοφόρος του ανθρώπου είναι τόσο δυνατός φαντάσου πόσο δυνατός είναι ο ίδιος…

Διδαχή: πρέπει να είμαστε έτοιμοι και να προβλέπουμε το τέλος για να γλυτώσουμε το τομάρι μας…

…………..ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΟ ΝΑ ΞΗΜΕΡΩΘΟΥΜΕ……………

……………………ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ………………….

…………….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….

Σάμπα τσαι ΤΣΙΟΥΡΑΚΑ 8–9 του Φλεβάρη 2020 . Α Τσακωνοπαρέα . 

Αίσωπο # 81 :  Διαστεσευή από τον Πάνο Μαρνέρη ..

………..Ο τσυνηγό τσαι το λιοντάρι ……………. 

Εμπαήτσε κάκοιε τθο σhίνα να τσυνηγεί. Άμα τσαι τα άγρια  νι άγκαει χαμπάρι εδρανήαει να ζάνει να γκριουφτούνει . Αραμάτσε το λιοντάρι τσαι αφού αφήτσε ένα αβρυτέ νι έκι προτρέγκουντα να παλαίψωει . 

Ο τσυνηγο τότθε νι εξερίε με το τόξο σι τσαι σαν  νι ελαβούτσε  νι επέτσε: Μάθε κατά πρώκιου ποίερ ένι ο αγγελιοφόρο μι τσαι απέ θα δοτσιμάσερε τσαι τα δένανη μι από κοντά .. Το λιοντάρι λαβουτέ όπφουρ έκι νι εβαλήτσε τθον πούα. Τθαν πορεία νι ανταμούτσε νία αλεπού τσαι νι έκι αούα: Γύρε κίσου τσαι πάλαιψε τσαι μη νι βάνερε τθον πούα, εκιού έσι ο βασιλήα νάμου. Το λιοντάρι ν’ απογήτθε: Εκιού ο θα μ’άτσερε γνώνη με τουρ αλεπογανίε ντι, γιατσί άμα τσαι ο ατζελιοφόρο του αντρούπου  ένι τόσιου δενατέ για φαγγίσου πόσιου δενατέ ένι ο ιίδε … 

Διδαχή : ένι πρέπουντα να έμε αλέστα τσαι να προορήνουμε το τέλη για να γλυτούμε το τομάρι νάμου …

αλέστα = έτοιμο , αλεπογανία = πονηριά  , αβρυτέ = βρυχηθμό

……ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΕ ΝΑ ΞΗΜΕΡΟΥΘΟΥΜΕ …… 

…………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………. 

Βγήκε κάποιος στο βουνό να κυνηγήσει. Όταν τα άγρια ζώα τον πήραν είδηση έτρεξαν να πάνε να κρυφτούν. Έμεινε το λιοντάρι και αφού άφησε ένα βρυχηθμό τον προέτρεπε να παλαίψουν. Ο κυνηγός τότε του έριξε με το τόξο του και σαν το λάβωσε του είπε:Μάθε πρώτα πρώτα ποιός είναι ο αγγελιοφόρος μου και μετά θα δοκιμάσεις και τη δύναμή μου από κοντά..Το λιοντάρι λαβωμένοόπως ήταν το έβαλε στα πόδια. Στο δρόμο το συνάντησε μια αλεπού και του έλεγε: Γύρνα πίσω και πάλεψε και μην το βάζεις στα πόδια, εσύ είσαι ο βασιλιάς μας. Το λιοντάρι της απάντησε: Εσύ δεν θα μου αλλάξεις γνώμη με τις πονηριές σου, γιατί αν ο αγγελιοφόρος του ανθρώπου είναι τόσο δυνατός φαντάσου πόσο δυνατός είναι ο ίδιος…

Διδαχή: πρέπει να είμαστε έτοιμοι και να προβλέπουμε το τέλος για να γλυτώσουμε το τομάρι μας…

…………..ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΟ ΝΑ ΞΗΜΕΡΩΘΟΥΜΕ……………

……………………ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ………………….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *