ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………

Σάμπα τσαι ΤΣΙΟΥΡΑΚΑ 30–31 του Αμάη 2020: Α Τσακωνοπαρέα . 

Ηλεχτρικά κουζίνα #19 : του Πάνου Μαρνέρη .

—Αμ εζού καημένα πφι σ’ένι ξέρα ! 

—Από σενίου πλέτερα έσι ξέρα 

—Να ένι παρίου τσαι ο  Γιάννη .. 

— Νίλει νι εκιού Θωμαή ουουου είνι τςhέμουντε πούε τσαι χέρε … 

— Σε καλέ ντι Βρε Σιούλα !  ο θα να μου φάει τσιόα . 

— Αμ ο θα να μου φάει αλλά θα ναθού σεργούνι.. 

— Βρε θιλενάδα τσι σεργούνι θα ναθείρε, ίσια ίσια πφι θα αφήερε τα παρούτςhια ντι ογή .. 

— Ορή ,  α αλήίθα ένι  ότσι ο ‘νι έχα ιδέα από ένταει, αλλά σάματσι θα ένι α πρώτε..

— Όχι δά, ούτε α πρώτε έσι μαειδέ τσαι α τελευταία .. 

— Θωμαή να μην έχει πρεσσά κουγκία όρκο μι γιατσί θα μη μπερδέψωει.. ουουου τσι σ’ένι θέα εζού ένταει .. ο ‘μα καμουκχουμένα όρπα χάμου …

— Νία χαρά θα σι φέρερε βόλτα Σιούλα, μην έσι στενάχωρε …. 

—ορή , έτανη α τελευταία πφι να μου εδενάε σα κα με φαγκήστε.. εκιού τσι έσι αούα Θωμαή ; 

—Οράτσερε πφι έσα φοζουμένα νια χαρά σε κατανέτζερε. Έτανη ένι αούα τσαι εζού  τσαι το λεκό  χρώμα ένι έγκουντα με όα έξε κουγκία όα τσαι όα όπφου νι έσα θέα . 

— Βρε γειτόνισα μι, ένι αραμούα υποχρεουτά  σ’ετίου τσαι τον άτςhωπό ντι , γιομάτα καούϊδα να ένι α τσέα νιούμου . 

— Ορή  έα να ζάμε να νι πλερούμε να μόλει τσαι ο Νιχάλη να νι ποτσούμε να έγκουμε του φτώχειε νάμου αγάλι αγάλι … 

Καλε ξημέρουμα τθα Τσακωνιά τσαι σε όλε το κόσμο . 

……. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………… 

—————————————————————————

— Αμ εγώ καημένη μου που τα ξέρω…. 

—Από μένα περισσότερα ξέρεις .

—Να έρχεται ο Γιάννης . 

—Μίλα του εσύ , ουουου τρέμουν πόδια και χέρια . 

—Σε καλό σου βρε Σιούλα δεν θα μας φάει κιόλας … 

—Αμ δεν θα μας φάει αλλά θα γίνω ρεζίλι .. 

—Έλα βρε φιλενάδα τι ρεζίλι θα γίνεις , ίσα ίσα που θα αφήσεις τα λεφτούλια σου εδώ… 

—Να η αλήθεια είναι πως δεν έχω ιδέα από όλα αυτά αλλά σάματις θα είμαι η πρώτη . 

—Όχι βέβαια,ούτε η πρώτη είσαι ούτε η τελευταία…

—Θωμαή να μην έχει πολλά κουμπιά όρκε μου γιατι θα με μπερδέψουν,ουουου δεν καμονόμουνα έκει χάμω

(δεν καθόμουνα στα αυγά μου)… 

—Μια χαρά θα τα φέρεις βόλτα, μην είσαι αγχώδης. 

—Να εκείνη η τελευταία που μας έδειξε σαν καλή μου φάνηκε τι λές και ‘σύ Θωμαή ; 

—Είδες που φοβόσουνα, μια χαρά τα κατάφερες. Εκείνη λέω και εγώ και το άσπρο χρώμα πάει με όλα, έξι κουμπιά όλα κι όλα όπως την ήθελες . 

— βρε γειτόνισα μου, μένω υποχρεωμένη σ’εσένα και στον άντρα σου,

Γιεμάτο καλούδια να είναι το σπίτι σας.. 

—Να έλα να πάμε να πληρώσουμε να έρθει και ο Μιχάλης να την φορτώσουμε να πηγαίνουμε στις φτώχειες μας σιγά σιγά …..  

…… Καλό ξημέρωμα στην Τσακωνιά και σε όλο τον κόσμο……..

…………….,ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *