ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….. 

Σάμπα τσαι Τσιουρακά 27–28 του Σερικχή  2020: Α Τσακωνοπαρέα . 

Παππού εγγονε#87: του Πάνου Μαρνέρη ….. 

—Για Άλε μι σιάτη μι τσαι ποίε θα ποίνει έντεοι όλοι τουρ έρευνε;

—Ορή παππού σε κάθε κράτη είνι ποίντε έρευνε ο ‘νι έτρου ; 

— Καμπτζί μι ο ‘νι  νιουρίζου αλλά έτρου θα ένι .. 

— Ναι παππού τα πλέτερα κράτη τθο κόσμο είνι πλερούκχουντα  εργαστήρια πφι είνι ψαφούντα ..είνι ποίντα έρευνε .. 

— Ναι καμπτζί μι αλλά έντεοι τουρ έρευνε αφού σι ένι πλερούκχουντα   

το ούγειε κράτη , θα απαιτήνει ότσι είνι ερέχουντε, να σι ανήτσει .. 

— Έα τα όγια μι ντεεεε … ένταει έμε θέντε να άτσουμε … 

—Τσαι τσι θα ποίετε σιάτη μι ;

— Νιάε μι κα παππού…

—Εμ ποίου ένι τσαι τσίπτα άλλιου ;

—Ορή , ορή παππού μ’έσι κοροϊδέγκου ; 

—Όχι καρδία μι πφου ντε κάνε έγκεινη πάλι ;

— Με φαγγήστε λίγο ειρωνία τάσου τα όγια ντι παππού … 

— Όχι καρδία μι έδαρη θα σοβαρευτού…. 

— Αφού ανταμούκχουμε λοιπόν νια βοά το μήνα για 3–4 ναμέρε 

Θα Βάνουμε τάνου το τραπέζι , ότσι ένι έχου ερεστέ ο πάσα ένα τσαι θα μεριακχούμαει τουρ ιδέλε νάμου … 

— Καλε με νιούμενε σιάτη μι αλλά ο άντρωπο ένι πλεονέχτα καρδία μι 

— Έα βρε παππού μη φερίτσερε τον αποκλεισμό, κχοντούσου να νιάρε ταν ιδέα μι ….

Καλε ξημέρουμα  με το καλέ να ξημερουθούμε . 

Να νιουρίζετε ότσι: Όλιου το μάαμα του κόσμου ο ‘νι αγοράντα 

 …………….ΤΑΝ ΥΓΕΙΑ ……………

…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

………………………………………………………………..

— Για πές μου κορίτσι μου ποιός θα κάνει όλες αυτές τις έρευνες ;

—Να παππού σε κάθε κράτος κάνουν έρευνες έτσι δεν είναι ;

—Παιδί μου δεν γνωρίζω αλλά έτσι θα είναι … 

—Ναι παππού τα περισσότερα κράτη στον κόσμο πληρώνουν (χρηματοδοτούν) εργαστήρια που ψάχνουν…κάνουν έρευνες…

—Ναι παιδίμου αλλά αυτές τις έρευνες αφού τις πληρώνει 

(Χρηματοδοτεί) το όποιο κράτος , θα απαιτεί ότι βρίσκουν να τους ανήκει . 

—Έλα στα λόγια ντεεεε …αυτά θέλουμε να αλλάξουμε. 

—Και τι θα κάμετε κορίτσι μου; 

—Άκουσε με καλά παππού…. 

—Εμ κάνω και τίποτα άλλο; 

—Να, να με κοροϊδεύεις παππού 

—όχι καρδιά μου τώρα θα σοβαρευτώ ….

—Αφού συναντιόμαστε λοιπόν μία φορά το μήνα για τρείς τέσσερις μέρες θα βάζουμε στο τραπέζι ότι έχει βρεί ο καθένας και θα μοιραζόμαστε τις ιδέες μας ….

—Καλό μου ακούγετε αλλά ο άνθρωπος είναι πλεονέχτης καρδιά μου.

—Έλα βρε παππού μην φέρνεις τον αποκλεισμό… κρατήσου να ακούσεις την ιδέα μου …. 

ΚΑΛΟ ΞΗΜΕΡΩΜΑ , ΜΕΤΟ ΚΑΛΟ ΝΑ ΞΗΜΕΡΩΘΟΥΜΕ . 

Να γνωρίζετε ότι: Όλο το μάλαμα του κόσμου δεν αγοράζει …..

…..ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ …….

……..ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *