ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

  ……..ΧΡΙΣΤΕ ΑΝΑΣΤΑΤΘΕ….

Να ξεφύτσουμε λίγο από το Κορωναϊό . Το βίντεο έγκεινη έκι νατέ  μπρου τσινεί έγκεινη όλιου με το Κορωναϊό …

……. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

Σάμπα τσαι ΤΣΙΟΥΡΑΚΑ 26–26 του Απρίλη 2020 :

 Α Τσακωνοπαρέα 

Ηλεχτρικά κουζίνα#18 : του Πάνου Μαρνέρη .. 

—Ουουου ως πόσα μηχανήματα  πλέα βρε Θωμαή; όα για τα 

τσέα είνι ένταει ; 

—Ναι ναι Σιούλα έδαρη τα τσέα όα με τα μηχνήματα σι είνι φερίκχουντε βόλτα,  ως τσαι τ’αβουγά να ντούνει μηχάνημα είνι θέντε… 

—Βρε Θωμαή  ογή τάσου έσι τα πασχάλια ντι. Εχάτθε ένα κηρούνι τσαι ένα σκουτέλι να ντούνει τα αβουγά μαθέ!!

—τσαι άμα έκι  μόνιου έγκεινη κα θα έκι . Το άρτουμα να τςhίψερε

μηχάνημα , τον άντε να καβουρκίσερε μηχάνημα , τα πιάτα να κχρίσερε μηχάνημα για όα, όα μηχάνημα …

— Ουουου Έωνη σούσε ένα χάρο ο κατανέγκαει ακόνη .. 

— Ο’σι αούα τσίπτα θιλενάδα .. 

— Ακομπέτι ενεί εκάναμε για ιδουλεία όρεγη … 

— Ναι ναι έα να σ’οράμε , τσαι απέ θα μόλει τσαι ο Γιάννη να βοηθεί νάμου τσαι να να μου εξηγεί … 

—Έτρου σαν τα δικά ντι να νάρουμε νία …να μη βοηθήρε ταν αρχά. 

— Ναι ναι Σιουλλα μη Τςhίντερε … 

—Αμα ένι έχου ταν ιίδε έχε καλώς ειδεμής έα να έγκουμε …. . 

—Κάτσα βρε Χριστσιανά ακόνη ο κάναμε να φύτσουμε τσιόα; Ουουου ο ‘σι έχα μπίτι υπομονή . 

—Τσι υπομονή βρε Θωμαή τσι ένι ξέρα εζού από ένταει ; Νάκια έμαει αγοράντε γκανία κχιάνα νη γκάνα χερόϊμανε ο’νι αούα ντι ; 

 Καλέ ξημέρουμα … αγάκη του καρδίε νάμου . 

……………………………………………………..

—Ουου ως πόσα μηχανήματα βρε Θωμαή, όλα για το σπίτι είναι αυτά;

—Ναι ναι Σούλα τώρα στο σπίτι όλα με τα μηχανήματα τα φέρουν βόλτα πως και τα αυγά να χτυπήσουν μηχάνημα θέλουν.

—Βρε Θωμαή εδώ μέσα χάνεις τα μυαλά σου .  Εχάθηκε  ένα πιρούνι και ένα πιάτο  να χτυπήσουν τα αυγά μαθές . 

—Και να ήταν μόνο αυτό θα ήταν καλά το τυρί να τρίψεις μηχάνημα, το ψωμί να καβουρδίσεις  μηχάνημα, τα πιάτα να πλύνεις μηχάνημα, για όλα, όλα μηχάνημα… 

—Ουουου Έλωνη φτάσε,  ένα  χάρο δεν κατάφεραν ακόμη!!

— Δεν λες τίποτα φιλενάδα..

— τελοσπάντων εμείς ήρθαμε για δουλειά εδώ.. 

—Ναι ναι έλα να κοιτάξουμε και μετά θα έρθει και ο Γιάννης να μας βοηθήσει και να μας εξηγήσει.

—Έτσι σαν τη δικιά σου θα πάρουμε μία να με βοηθάς  στην αρχή 

—ναι ναι Θωμαή μη στεναχωριέσαι.. 

— άμα έχει την ίδια έχε καλώς διαφορετικά έλα να πηγαίνουμε.. 

—Κάτσε βρε χριστιανή ακόμα δεν είρθαμε να φύγουμε κιόλας;

δεν έχεις καθόλου υπομονή.. 

—Τι υπομονή βρε Θωμαή άμα και αγοράζαμε καμιά σιδεροστιά  

ή´ κάναν τέτζερη με χερούλι δε λέω….. 

Καλό ξημέρωμα , αγάπη στις καρδιές μας 

………… ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *