ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

…………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………. 

Σάμπα τσα ΤΣΙΟΥΡΑΚΑ 23–24 του Νοέμπρη 2019 . Α Τσακωνοπαρέα 

Ελένη τσαι Πάνο #10 : του Πάνου Μαρνέρη 

—Βρε Λενιώ άμα τσαι νι καοστσεφτήρε όρεγη τθου τόποι νάμου ο ‘με ούτε έμαει έχουντε ετσιτάπα κχάρε . 

—Βάρει κάλη βρε άντρωπο του Θεού μη νι γρουσουζιέμπτζερε;

— Πάλι τα ιίδα αρχινήερε ; 

— Καλέ με τουρ ικχάρε νια χαρά ΕΜΕ έχουντε καλέ ιστορικό,  αλλά 

με ένταει τα πλαστικά τθου πορίλε κάτσι ένι πρέπουντα να ναϊθεί. 

— Ένι πρέπουντα να μπάει τθον εμαλέ του πάσα αντρούπου ότσι ένι χρήε νάμου να παραδούμε τθου νέοι τον τόπο καθαρέ όπφου νιε ερέκαμε .. 

— Όμορφα τσαι ωραία είνι νιούμενα όπφου σε έσι αού, αλλά  τσίπτα ο ‘νι γινούμενε . 

— Να μπάτσε τσαι ένι πρέπουντα να βάλουει ατςhά πρόστιμα τθου παραβάται .. 

—Τσι να αλήου αφού με τόσα πληροφόρηση ο άντρωπο ο ‘νι καταβαίνου, ένι ειλικρινά κιστία ότσι ο ‘νι γινούμενε τσίπτα .. 

— Να παραιτηθούμε βρε Ελένη,  τότθε θα έμε άξιοι τα τύχη νάμου . 

— Ο ‘νι ξέρα τσι να αλήου , ένι τθαείχα του χέρε ένι παραδουκχουμένα . 

—Ογή πφι σ’έμε αούντε άμα ο ναϊθεί χούι νάμου ,άμα ο ‘νι άρουμε με το τάσου νάμου εμαλέ τσίπτα ο ‘νι γινούμενε . 

— Ο Θεός να βάλει τα χέρα σι , τσι άλλιου να αλήου . 

Να ποίουμε όλοι έκεινη πφι ένι πρέπουντα: το ΧΡΗΕ ΝΑΜΟΥ . 

………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………..

_Βρε Λενιώ άν το καλοσκεφτείς εδώ στα μέρη μας δεν έχουμε και δεν είχαμε τέτοιες φωτιές.

_Χτύπα ξύλο βρε άνθρωπε του θεού μη το γρουσουζεύεις.

_Πάλι τα ίδια άρχισες.

_Καλά με τις φωτιές μια χαρά έχουμε καλό ιστορικό, αλλά με αυτά τα πλαστικά στους δρόμους κάτι πρέπει να γίνει.

_Πρεπει να μπει στο μυαλό του κάθε ανθρώπου ότι είναι χρέος μας να παραδώσουμε στους νέους τον τόπο καθαρό όπως τον βρήκαμε.

_Ομορφα και ωραία ακούγονται όπως τα λες, αλλά τίποτα δεν γίνεται.

_Μηπως και πρέπει να βάλουν μεγάλα πρόστιμα στους παραβάτες.

_Τι να πω αφού με τόση πληροφόρηση ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει, εγώ ειλικρινά πιστεύω ότι δεν γίνεται τίποτα.

_Να παραιτηθούμε βρε Ελένη, τότε θα είμαστε άξιοι της τύχη μας.

_Δεν ξέρω τι να πω, σηκώνω τα  χέρια μου, παραδίνομαι.

_Εδώ που τα λέμε αν δεν γίνει συνήθειο μας, αν δεν το πάρουμε με το μέσα μας μυαλό δεν γίνεται τίποτα.

_Ο θεός να βάλει το χέρι του τι άλλο να πω.

Να κάνουμε όλοι αυτό που πρέπει: το ΧΡΕΟΣ ΜΑΣ.

…….ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *