ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

………….ΕΜΕ  ΝΙΟΥΝΤΕ  ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

Σάμπα τσαί  Τσιουρακά 11 —12 του Αουνάρη 2020  :

Α Τσακωνοπαρέα ……

Για του νέοι #152 : του Πάνου Μαρνέρη 

Αμοσκά = μασχάλη 

Αμούκριουτε = αζούπητος 

Άμορε = αδέξιος , ανίκανος 

Αμπάλητε = άβγαλτος 

Αναβόλιαση = τάση εμετού 

Ανάκαρα = δύναμη

Άμπρακα = μεγάλη φλόγα ( λαμπούρα )( λαμπάδιασμα ).

Με τα καΐα οι αμασκάλε μι είνι νυρίζουντε ιδρουκίλα 

Με την ζέστη οι μασχάλες μου μυρίζουν  ιδρωτίλα . 

Σ’αφήτσερε αμούκριουτοι τουρ ελίε τσαι είνι κικροί . 

Τις άφησες αζούπητες τις ελιές και είναι πικρές . 

Μπίτι άμορε μα το θεό ούτε τθα καρέγκλα ο ‘νι νοού να κατσάει 

Τελείως ανίκανος ούτε στην καρέκλα δεν ξέρει να καθήσει .. 

Το καμπτζί ένι αμπάλητε μαθέ κια νι έτθε απολύντε μοναχό σι ταν Αμεριτσή ταν άκρα του κόσμου . = το παιδί είναι άβγαλτο μαθές που το στέλνετε στην Αμερική στην άκρη του κόσμου …. 

Κάτσι εφαήκα τσαι με χάτσε , μι ένι παρία νία αναβόλιαση = 

Κάτι  έφαγα και  με χάλασε , μούρχετε εμετός . 

Βασκαϊθεί τσι ανάκαρα έντενη ο νέο =

Να βασκαθεί τι δύναμη αυτός ο νέος .. 

Ουουου νία άμπρακα α ικχάρα θα λεί τα σίδερα …. = 

Ουουου μια φλόγα η φωτιά θα λειώσει τα σίδερα …. 

Άμπρακα τσαί φούντακα τα μαμμού ντι ο πφούντακα

Με μεγάλη φλόγα και φουντωμένη της γιαγιά σου η κλανιά …     

……. Καλε ξημέρουμα με υγεία ……..

…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *