ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Ένα ατςhέ μπράβο  τθα καμπτζία νάμου ….

Μεταξένια συχαρητήρια …. 

………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………Μεταξένια Μανούσου  

Σάμπα τσαι Τσιουρακά 8–9 του Οχτώμπρη2022:Α Τσακωνοπαρέα… 

Κουιτέ #94: από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ»

Διαστσευή τσαι Γραφτέ τθα ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ από τον Πάνο Μαρνέρη. 

Α Βασίλω Χαμαρκιώτα ενάτθε τθα Σουδενά το 1904 . Αφέγκη σι ο Κώστα Παπαλεξόπουλε, τσαι Μάτη σι α Σιούλα Κορδέλη . 

Έκι έχα δύου αϊθήνε το Πάνο τσαι το Γιάννο . Στέφανούτθε το 1937 τον Αντώνη Χαμαρκιώτα, ούγειε φονεύτε απο του Γερμανοί. 

Με τον Αντώνη εμποίκαει δύου καμπτζία: το Σωκήρη τσαι τον Κώστα. 

Α  Βασίλω νία απο τουρ ηρωίδε Καλαβρυτινοί ματέρε εχκίε κίσου το κονάτσι σι τσαι αναστάτζε τα καμπτζία σι . Σκωρέτθε το 1993 . 

Σούτσε ο  Δετσέμπρη. Διαδούτθε ότσι είνι παρείντε οι Γερμανοί τθα Καλάβρυτα απο όλοι του μερίλε . Με ζώα, με μηχανοκίνητα με ούγειε δήποτε ντρόπο. Πρεσσοί ήγκιαει αούντε ότσι άκια να έκι γινούμενε ατςhέ κακό τσαι  άλλοι ότσι οι Γερμανοί όκια είνι κονέγκουντε ου ‘νι φύντε. Μαθεύτε ότσι σκωτούκαει πρεσσοί τθου Ρωγοί, τθα Κερπινή τσαι τθα Ζαχλωρού τσαι αλλιά. Διαδούτθε ακόνη ότσι δάκαει το «Ατςhέ Σπήλη, Μεγα σπήλαιο» τσαι ότσι σκωτούκαει του Καογέροι. 

Όα σ’έμαει μαθέντε αλλά ο ‘μαει κιστίντε σι. 

…..Αγάκη τσαι υγεία Θιλενάδε τσαι θίλοι……

………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….

Η βασιλική Χαμαρκιώτη γεννήθηκε στα Σουδενά το 1904. Πατέρας της ο Κώστας Παπαλεξόπουλος και μητέρα της η Αναστασία Κορδέλη. Είχε δύο αδέρφια τον Πάνο και τον Γιάννο. Παντρεύτηκε το 1937 το τον Αντώνη Χαμαρκιώτη ο οποίος φονεύτηκε από τους Γερμανούς. Με τον Αντώνη έκαναν δύο παιδιά, τον Σωτήρη και τον Κώστα. Η Βασιλική ήταν μία από τις ηρωίδες Καλαβρυτινές μητέρες. Έχτισε ξανά το σπίτι της και μεγάλωσε τα παιδιά της. Πέθανε το 1993» —Έφτασε ο Δεκέμβριος. Διαδόθηκε ότι έρχονται Γερμανοί στα Καλάβρυτα από όλες τις μεριές, με ζώα, με αυτοκίνητα, με όποιον δήποτε τρόπο. Πολλοί  έλεγαν πως  θα γινόταν μεγάλο κακό. Άλλοι πως οι  Γερμανοί όπου πηγαίνουν δεν φεύγουν.  Μαθεύτηκε ότι σκότωσαν πολλούς στους Ρωγούς, στην Κερπινή, στην Ζαχλωρού και αλλού. Διαδόθηκε ακόμη πως έκαψαν το το Μέγα Σπήλαιο και πως σκότωσαν τους καλόγερους… 

….Όλα τα μαθαίναμε αλλά δεν τα πιστεύαμε….

……Αγάπη και υγεία φιλενάδες και φίλοι….

………ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *