ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

Έμε Φχαριστούντε πρεσσιού τα Μπαρμπαρίνα Αλευρά . 

Σιάτη μι να έσι κα τσαι κα συνέχεια τθου σπουδέ ντι . 

……………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….Μπαρμπαρίνα Αλευρά 

Σάμπα τσαι Τσιουρακά 22–23 του Του Οχτώμπρη 2022: 

Α Τσακωνοπαρέα . Κουιτέ #99 : από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ»

Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ από τον Πάνο Μαρνέρη .

 

Οπά πφι έμαει κουβεγκιάζουντε ενιάτθε νία φωνά. Κχάρα, κχάρα . 

Ανοίε ο πόρε τσαι τιφουμένει έμαει έγκουντε για τάτσου . Πατού ο ένα τον άλλε. Έκι Χάνα α Μάτη το καμπτζί τσαι το καμπτζί τα Μάτη . Το πόρε έκι α πεθερά μι. Κιά ένι το καμπτζί ; Ρωτήκα νι . Ο ‘νι νιουρίζα μ’απογήτθε….. Τάνου ταν ούρα νι οράκα, έκι ψαφούντα τσαι έκεινη να μ’ερέσει . Μπαήκαμε τάτσου, ερέκαμε τα συτζενικά μι με τα δικά σι καμπτζία τσαι το Σωκήρη μι πφι κι φυτθέ μαζί σου . 

Τραβήαμε κατά το Σταθιμό. Θα έκι δύου α ούρα. Αφήκαμε τα καμπτζία με τα συτζενικά μι, τσαι εζού με ταν πεθερά μι εζάκαμε να ‘ράμε τσι απονάτθε α τσέα νάμου. Για τουρ ατςhοίποι ο ‘μαει νιουρίζουντε τσίπτα ακόνη .Σούκαμε τα τσέα από τα περιβόλια, γιατσί τάσου από τα πολικεία ο ‘σα μπορού να περάρε από ταν ικχάρα τσαι από του τσέλε πφι ήγκιαει γκρενισκουμένει. Α τσέα έκι δατά . Ξοικάμε από ένα μιτσή φεγγίτα τθο κατούγι. Οράκαμε τα σεντούκα με το φαέ τσαι το βαρελόκρασε να δέσωει ….

Να έμε κα τσαι να έχουμε υγεία Θιλενάδε τσαι θίλοι . 

……..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

Εκεί που κουβεντιάζαμε ακούστηκε μία φωνή: Φωτιά, φωτιά. Άνοιξε η πόρτα και σπρώχνοντας βγέναμε έξω. Πάταγε ο ένας τον άλλον. Έχανε η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Στην πόρτα ήταν η πεθερά μου.—Που είναι το παιδί; την ρώτησα.—Δεν ξέρω μου αποκρίθηκε. Πάνω στην ώρα το είδα. Έψαχνε και εκείνο με βρει. Βγήκαμε έξω. Βρήκαμε την κουνιάδα μου με τα δικά της παιδιά και το Σωτήρη μου που είχε φύγει μαζί τους. Τραβήξουμε προς το σταθμό. Θα ήταν δύο η ώρα. Αφήσαμε τα παιδιά με την κουνιάδα μου και την πεθερά μου και πήγαμε να δούμε τι απόγινε το σπίτι μας. Για τους άντρες δε γνωρίζαμε τίποτα ακόμα. Φτάσαμε στο σπίτι από τα περιβόλια, γιατί μέσα από την πόλη δεν μπορούσες να περάσεις από τη φωτιά και από τα σπίτια που έπεφταν. Το σπίτι είχε καεί. Κοιτάξαμε μέσα από το φεγγίτη στο υπόγειο. 

Είδαμε την κασέλα με το στάρι και το βαρέλι κρασιού  να καίνε. 

Να είμαστε καλά και να έχουμε υγεία φιλενάδες και φίλοι . 

………….ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *