ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ………

Σάμπα τσαι Τσιουρακά 16–17 τουΝοέμπρη2021 : Α Τσακωνοπαρέα .

Παππού εγγονε #106 : του Πάνου Μαρνέρη . 

—Σιάτη μι έσι αλέστα; 

—Αλέστα γιατσι πράμα παππού ; 

—Ορή πφι θα ξενητευτήρε μαθέ… 

— Έα βρε παππού σοβαρέψου, τθαν Αθήνα θα ζάου… νιάε οπά θα ξενητευτού… 

—Για λίγο νι έσι έχα σιάτη μι ;

— Βρε παππού ο ‘νι σούντα πφι ένι χάλια από μοναχά μι  θα έχου τσαι ετίου να μι νι ποίερε χειρούτερε ;

—Όχι όρκο μι όχι πφι να μι κοφτεί τσι ένι θέλουν πφι νι ένι ανοίντου το κοφτέ μι .. 

— Μην αλήνερε ετσιτάπα κουβέντε για το παππού μι . 

— Σιάτη μι αντίς να ντι δίνου  κουράγιο  ντ’ένι χολίου… 

— Με παρείντα παραφάγγισμα πφι θα φύτσου αλλά τσι να ποίου να μη ζάου . 

— Εζου ένι φταίου τσαι γκανένα άλλε, πφι να μη προ….

— Μη νι αλήερε παππού μη νι ξεστομίσερε…. 

— Όχι σιάτη μι ο θ’ αλήου…., τσίπτα  ο θ’ αλήου …..

— Το καλέ πφι ντ’ένι θέα παππού το καλε πφι ντ’ένι θέα …

Με το καλε να ξημερουθούμε, με υγεία τσαι αγάκη τθου καρδίε νάμου.

………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….

……….

—Κορίτσι μου είσαι έτοιμη;

—Έτοιμη για τι πράγμα παππού;

—Να που θα ξενιτευτείς μαθές

—Έλα βρε παππού σοβαρέψου, στην Αθήνα θα πάω.. άκουσες εκεί θα ξενιτευτώ..

—Για λίγο το ‘χεις κορίτσι μου;

—Βρε παππού δεν φτάνει που είμαι χάλια από μόνη μου, θα έχω και σένα να μου το κάνεις χειρότερο; 

— Όχι όρκε μου, που να μου κοπεί, τι θέλω που ανοίγω το κομμένο μου…

—Μη λες τέτοια πράγματα για τον παππού μου.. 

—Κορίτσι μου αντί να σου δίνω κουράγιο,σε αγχώνω…

—Μου έρχεται παράξενο που θα φύγω αλλά τι να κάνω να μην πάω; —Εγώ φταίω και κανένας άλλος, που να μην προ…

—Μην το πεις, μην το ξεστομίσεις…

—Οχι κορίτσι μου δεν θα το πω,τίποτα δεν θα πω…

— το καλό που σου θέλω παππού… το καλό που σου θέλω

Με το καλό να ξημερωθούμε, με υγεία και αγάπη στις καρδιές μας .

……….ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *