ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕΤΣΑΚΩΝΙΑ …. 

Σάμπα τσαι ΤΣΙΟΥΡΑΚΑ 16–17 του  Άμάη 2020 Α Τσακωνοπαρέα 

Α ΕΒΔΗΜΑ ΤΑ ΜΑΤΗ : του Πάνου Ναρνέρη …..

..1..Α Μάτη όνι ακισταινουμένα μαειδέ τσαι ένι παραπονεγκουμένα 

Τα πάντα α Μάτη ένι ποία για τα δικά σι τα καμπτζία

Η μάννα δεν κουράζεται, ούτε παραπονιέται

Τα πάντα κάνει η μάννα για τα δικά της τα παιδιά

….2…Α Μάτη ποτέ όνι αούα, καμπτζί μι όνι εζού μπορούα

Για τα καμπτζία σι ένι ανασαίνα δίπα σου ένι ολιουένα.

Η μάννα ποτέ δεν λέει, παιδί μου δεν μπορώ

Για τα παιδιά της ανασαίνει, δίπλα τους είναι ολοένα.

.3.Άμα το καμπτζί σι αρρωστεί δίπα σι θε να σταθεί

τουρ εψιλοί σι ο θα σι κλεί, τθο προστσέφαλε σι θα ξημερουϊθεί

Άμα το παιδί της αρρωστήσει δίπλα του θε να σταθεί 

Τα μάτια της δεν θα κλείσει, στο προσκέφαλο του θα ξημερουθεί.

..4.Το θίλημα ντι βάλσαμο, το χάϊδι ντι γιατρεία

Μάτη τσίπτα πιο ακριβούτερε, απ’τα δικά ντι αγκαλία .

Το φίλημα σου βάλσαμο, το χάδι σου γιατρειά 

Μάννα τίποτε πιο ακριβότερο, απ την δική σου αγκαλιά.

..5…Ακόνη τσαι απ ‘το τθούμα σι, θα μπάλει τα γουλία

Μεριάχα νι ένι τσαι έτανη, να φάνει τα καμπτζία .

Ακόμα και από το στόμα της θα βγάλει την μπουκιά

 Την μοιράζει και αυτή να φάνε τα παιδιά

..6.Το άρρωστε καμπτζί ντι Μα, εκιού νι εζαούτθερε

Τσαι τθο γιατρέ εκιού πεζά, Μάννε νιε αποσούτσερε .

Το άρρωστο παιδί σου μάνα εσυ το εφορτώθηκες 

Και στον γιατρό εσύ πεζή μάννα μου το επήγες

..7.—Μάνε κια έσι Μάτη μι, Μάνε εζού λαβούμα

—Παρία ένι καρδία μι, τσινήκα μα καγκιούμα .

Μάννα που είσαι μάννα μου , μάνα εγώ λαβώθηκα 

Καρδιά μου έρχομαι, κίνησα μα νυχτώθηκα.

..8.Έα Μάτη μι γλυκά, Έα βαρεία εντούκα.

Ποίε καμπτζί μι υπομονή, τσαι σε λιγάτσι εσούκα .

Έλα μάνα μου γλυκιά, έλα βαριά εχτύπησα

Κάνε παιδί μου υπομονή και σε λιγάκι έφτασα

.9..Κια έσι μάτη μι γλυκά, τσαι κχίπτα όσ’ ορουμένα

Ογή ένι καμπτζιούλι μι, τσαι ντ’ένι αντεχουμένα . 

Που είσαι μάννα μου γλυκιά και πουθενά δεν φαίνεσαι

Εδώ είναι παιδάκι μου και σε περιμένω

..10..Μάτη μι τα χέρα άμα απρούερε, ενίου θε να γλυτούερε

Όχι μονάχα θα νι απρού, αλλά ως τσαι κομμάκια θα ναθού

ετίου καμπτζί μι να γλυτού… 

Μάννα μου το χέρι αν απλώσεις, εμένα θα γλυτώσεις 

Όχι μόνο θα τ’ απλώσω αλλά και κομμάτια θα γινώ, 

εσένα παιδί μου να γλιτώσω.

..11..Καμπτζί μι εσκοντάβερε ; Μπάτσε καμπτζί μι ντούτσερε ;

Να μπάτσε εμοζάτσερε ; Σπλάχνο μι μην αβούτθερε 

Παιδί μου σκόνταψες; μήπως παιδί μου χτύπησες ;;

Μήπως και επόνεσες σπλάχνο μου μην λαβώθηκες;

..12..

Καμπτζί μι ξοίκα να έτζερε τθο ίσιε μονοπάκι

Τα ζωή ντι να μετςhήνερε το κάθε σκαοπάκι

Παιδί μου κοίτα να πηγαίνεις , στο ίσιο μονοπάτι

Και στην ζωή σου να μετράς το κάθε μονοπάτι

..13 ..Όσοι τςhίχε ένι έχα τα τσουφά να ποίερε καούϊδα

Τσαι όλοι οι πορείε ντι γιομάτοι με λαλούϊδα . 

Όσες τρίχες έχω στο κεφάλι να κάνεις εσύ καλούδια

Και νά’ ναι όλοι οι δρόμοι σου γιομάτοι με λουλούδια.

..14..να έσι πάντα τυχερέ, νάχερε ταν εφτσή μι

Τσαι μάαμα να γίνεται, ότσι κιάνερε καμπτζί μι 

Να είσαι πάντα τυχερός, να έχεις την ευχή μου 

Και μάλαμα να γίνεται, ότι πιάνεις παιδί μου.

Καλε ξημέρουμα τσα κα συνταχινά 

……….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕΤΣΑΚΩΝΙΚΑ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *