ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

Σάμπα τσαι Τσιουρακά13–14 του Φλεβάρη 2021: Α Τσακωνοπαρέα 

Αίσωπο #91: Διαστσευή από τόν Πάνο Μαρνέρη .

Από ότσι ένι δενάχουντε το μόνιου σίγουρε στοιχείε για τα ζωή σι ένι έγκεινη : το ότσι νιε σκωτούκαει τθου Δελφοί . 

Όσιου για τα πατρίδα σι οι πλέτεροι είνι κιστήντε ότσι έκι από τα Φρυγία μπορει από τα χώρα Αμόριο . Από όρπα ερέστε ταν Έφεσο τσαι επουλήτθε σα δούλε τθο φιλόσοφο Ιάδμονα από τα Σάμο . Ετήνε με τα σειρά σι εχκιμήτσε  ταν αξιοσύνα , εξυπνάδα τσαι όα τα χαρίσματα  τα πνευμακικά του Αισώπου πφι νι αφήτσε ελέφτερε .. Αργούτερα ερέστε το παλάτι του Κροίσου ούγειε νι έκι προστατέγκου .Από όρπα έκι ταξιδέγκου τσαι έκι πρέγκου ιστορίλε τσαι μύθοι ως πφι νιε σκωτούκαει του Δελφοί. Οι χρονολογίε ου ‘νι με ακρίβεια . ΕΜΕ ξέρουντε ότσι εζήτσε κάκια μεταξύ του 690 τσαι το 550 μπρι το Χριστέ… 

Καλέ νάμου ξημέρουμα τσαι όμορφο συνταχινά με υγεία 

………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………

………….. 

Από ότι δείχνει, το μόνο σίγουρο στοιχείο για την ζωή του είναι αυτό: ότι τον σκότωσαν στους δελφούς. 

Όσο για την πατρίδα του, ή περισσότεροι πιστεύουν ότι ήταν από την Φρυγία ίσως  από την χώρα Αμόριο.  

Από εκεί ε βρέθηκε στην Έφεσο και πουλήθηκε σαν δούλος στον φιλόσοφο Ιάδμωνα  από την Σάμο. Εκείνος με τη σειρά του, εκτίμησε την αξιοσύνη, εξυπνάδα και όλα τα χαρίσματα τα πνευματικά του Αισώπου και τον άφησε ελεύθερο.  

Αργότερα βρέθηκε στο παλάτι του Κροίσου οποίος τον προστάτευε.  Από εκεί  ταξίδευε και έπλεκε ιστορίες και μύθους εως ότου τον σκότωσαν στους Δελφούς η χρονολογίες δεν είναι ακριβείς,  ξέρουμε ότι έζησε κάπου μεταξύ του 690 και το 550 προ Χριστού.. 

Καλό μας ξημέρωμα και όμορφο πρωινό με υγεία … 

………ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *