ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

………..´..Έμε ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …..

Σάμπα τσαι Τσιουρακά 8–9 του Αμάη2021: α Τσακωνοπαρέα 

 …Το γιούζισμα, ταρ Ελένη Μάνου. 

Αφού ευτσηθούνι όλοι οι συντζενήδε τθαν τσέα του γαμπρού, οι συντζενήδε τα νύιθη θα γιουρ(ζ)ίσωι τθαν τσεα τθα νύιθη, τσαί οπά θα αντέχηνται το γαμπρέ με του καλεστοί σι. Σε λίγο θα ζάη ο γαμπρέ με του διτσοί σι, να χαιρεκίσωι τα νυίθη τθαν τσεα σι. Όλε ο τόπο ένι ταρασσούμενε από το τραγούδι σου, «Φωτάει το φεγγαράκι μου», τσαί,  «Ας παν’ να δουν τα μάτια μου». Απουρτέσε σε όλοι του καλεστοί θα προσφέρη ο γαμπρέ το γιούρε τσαί οι διτσοί σι δαχκυλίιδα, σκαρ(ζ)ίτσα, παράδε ανάγοα τον τρόπο σου α πάσα νία φανίλια. Καμαρούκχα πλέα α Μεταξία νάμου καμαρούκχου τσαί ο Κωσταγκή μα περσσούτερε καμαρούκχουντε οι γονίε σου. Θα κατσάνι πλέα όλοι τθο τραπέζι να φάνι. Τα σομά σου ήγκιαει, φτατέ με μπατάτσε, ντολμαδάντζα, πιλάφι λεκό με βούκιουρε. Αφού φάνι το κρασί τσαί το τραγούδι δίντε τσαί αρ(ζ)ίκχουντε. Οι τα νύιθη θα αλήωι, «Χίλια καλώς ορίσατε αρχοντοσυμπεθέροι» τσαί του γαμπρού θα απογηθούνι, « Χίλια καλως την ηύραμε την τράπεζα στρωμένη» Απέ είνι έχουντε τα κρέφτικα τσαί τα καθισιχά. Αφού αλήωι αρτσετά θα τθάνι για χορέ. Θα αρχινίωι με ελληνικό συρτό. Τραγούιδα ήγκιαει αούντε τθα ρωμαίικο γρούσσα αλλά ήγκιαει έχουντε τσαί τθα τσακώνιχο γρούσσα, όπφουρ ένι το « Φέγγη θα ζά να παντρεφτού, φέγγη θα τθάου να φύτσου». Όα τα νιούτθα κίντε τσαί χορέγγουντε. Αρ(ζ)ιά, αρ(ζ)ιά σ’είνι προσφερ(ζ)ίκχουντε μεζέδε τσαί κρασί τσαί κοντά τα σύνταχα καφέδε τσαί γλυκά…

Καλέ ξημέρουμα θιλενάδε τσαί θίλοι μι, υγεία τσαί αγάκη για όλε τον κόσμο. 

Έμε νιούντε ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ 

ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ η Τσακωνοπαρέα 

Το γύρισμα, της Ελένη Μάνου. 

Αφού ευχηθούν όλοι οι συγγενείς στο σπίτι του γαμπρού, οι συγγενείς της νύφης θα γυρίσουν στο σπίτι της νύφης, και εκεί θα περιμένουν το γαμπρό με τους καλεσμένους του. Σε λίγο θα πάει ο γαμπρός με τους δικούς του, να χαιρετήσουν τη νύφη στο σπίτι της. Όλος ο τόπος σείονταν από το τραγούδι τους, «Φωτάει το φεγγαράκι μου», και,  «Ας παν’ να δουν τα μάτια μου». Μπροστά σε όλους τους καλεσμένους θα προσφέρει ο γαμπρός τη βέρα και οι δικοί του δαχτυλίδια, σκουλαρίκια, χρήματα ανάλογα την οικονομική τους κατάσταση η κάθε μια οικογένεια. Καμαρώνει πια η Μεταξία μας καμαρώνει και ο Κωσταντής μα περισσότερο καμαρώνουν οι γονίε τους. Θα καθίσουν πλέον όλοι στο τραπέζι να φάνε. Τα φαγητά τους ήταν, ψητό με πατάτες, ντολμαδάκια, πιλάφι άσπρο με βούτυρο. Αφού φάνε το κρασί και το τραγούδι δίνουν και  παίρνουν. Οι της νύφης θα πουν, «Χίλια καλώς ορίσατε αρχοντοσυμπεθέροι» και του γαμπρού θα απαντήσουν, « Χίλια καλώς την ηύραμε την τράπεζα στρωμένη» Μετά  έχουν τα κλέφτικα και τα καθιστικά. Αφού πουν αρκετά θα σηκωθούν για χορό. Θα αρχίσουν με ελληνικό συρτό. Τραγούδια έλεγαν στην κοινή ελληνική γλώσσα αλλά είχαν και στην τσακώνικη γλώσσα, όπως είναι το « Πατέρα θα πάω να παντρευτώ, πατέρα θα σηκωθώ να φύγω». Όλη τη νύχτα πίνουν και χορεύουν. Αραιά , αραιά  τους προσφέρουν μεζέδες και κρασί και κοντά το πρωί καφέδες και γλυκά…

Καλό  ξημέρωμα  φιλενάδες και φίλοι μου, υγεία τσαί αγάπη για όλο τον κόσμο. ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *