ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

Ελένη Τσαιωνοπούλα όμορφο : Φχαριστούντε πρεσσιού . 

……….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..Ελένη 

Σάμπα τσα Τσιουρακά 7–8 του Αμάη 2022:Α Τσακωνοπαρέα . 

Κουιτέ #59 :από το βιβλίε «ΚΟΥΙΤΕ»

Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον : Πάνο Μαρνέρη .

 Έκι κακιούντα. Ο ‘μαει πορούντε να ποίουμε τσίπτα πλέα . Α νία γουναίκα έκι τσιτέντα τα άβα γουναιτσή ταν αγκαλία ανίλητε . Στσέμαει να ξενυχκίσουμε οπά,να σι φυάτθουμε, να μπάτσε ήγκιαει παρήντα τα άγρια τσαι σι ήγκιαει ξεστζίζουντε. Αλλά όλοι νάμου έμαει ματέρε με καμπτζιούλια μιτσά . Οι ατσhιτέροι εμποίκαει ταν αρχά… Ότσι ενάτθε ενάτθε, ότσι άκια να πάθουμε νιε παθήκαμε , έατθε να έγκουμε να ράμε κιά θα ξενυχκίσουμε τσαι άμα ταχία έμε ζωντανοί έμε ορούντε τσι θα ποίουμε… Όπφουρ έμαει κασιμένοι οπά βούντε τσαι νοιρογούντε απολπιστοί, εκάνε νία γειτόνισσα, α Παραστσευή Ροδοπούλου πφι τσαι ετήνα εχάτσε τον άτςhωπο σι τσαι τα τςhία σι καμπτζία, το Χρήστο, τον Παναγιώτη,τσαι τον Αλέκο τσαι πέτσε νάμου : — Έατθε ογή, το χαμοκάλυβο  μι ο δάτσε, γλυτούτσε. Οπά θα αραμάμε. Όρπα ξενυχκίαμε. Οπά έκι αραμούα νία οικογένεια . Ήγκιαει έχουντε ένα δρακούλη. Α σιάτη έκι οχώνα τσαι α μάτη έκι έχα αναφτέ κχάρα. Έκι α Ατζελικώ Δούβου πφι ήγκιαει έχουντε σκωτουτέ τον άτσhώπο σι, τα δύου σι καμπτζία τσαι του δύου σι γαμπροί. ……

Να έχουμε υγεία, τσαι να φχαριστήνουμε το Θεό πφι ο ζήκαμε  ετστάπα συντέλεια . 

……………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……………

Νύχτωνε, δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα πιά . Η μία γυναίκα έπεφτε στην αγκαλιά της άλλης γυναίκας αμίλητη . Σκεφτήκαμε να ξενυχτήσουμε εκεί, να τους φυλάξουμε, να μήπως ερχόντουσαν τα άγρια και τους ξέσκιζαν,αλλά όλες μας είμαστε μητέρες με παιδάκια μικρά. Οι μεγαλύτερες έκαναν την αρχή. — Ότι έγινε, έγινε, ότι ήταν να πάθουμε, το πάθαμε, ελάτε να πάμε να δούμε που θα ξενυχτήσουμε.  Άμα αύριο είμαστε ζωντανές, βλέπουμε τι θα κάνουμε. Όπως καθόμαστε εκεί και κλαίγαμε και μοιρολογούσαμε απελπισμένες, ήρθε μία γειτόνισσα,η Παρασκευή Ροδοπούλου, που και εκείνη έχασε τον άντρα της και τα τρία της παιδιά, τον Χρήστο, τον Παναγιώτη, και τον Αλέκο και μας είπε:—Ελάτε εδώ η χαμογέλα μου δεν κάηκε, γλίτωσε.  Εκεί θα μείνουμε.  Εκεί ξενυχτήσαμε.  Εκεί έμενε μία οικογένεια, είχαν ένα μωρό, η κοπέλα ήταν λεχώνα και η μάνα της είχε ανάψει φωτιά. Ήταν η Αγγελική Δούβου που είχαν σκοτώσει τον άντρα της,τα δύο της παιδιά και τους δύο της γαμπρούς!!! Να έχουμε την υγεία μας και να ευχαριστούμε τον Θεό που δεν ζήσαμε τέτοια καταστροφή . ….. 

………….ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ………..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *