ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

Σάμπα τσαι Τσιουρακά 5–6 του Φλεβάρη 2022: ΑΤσακωνοπαρέα . 

Θωμαή τσαι Σιούλα #34 : του Πάνου Μαρνέρη … 

—Ουουου γειτόνισα, βρε Θωμαη,συχώρε μι τσιόατες για το ΒΡΕ,  ο ‘σι αούα μι τσι φαρμάτσι ένι έγκεινη; 

—Ναι γειτόνισα μι ο ‘νι προαβαίνα να ξερίχου κούτσουρα το τζhάκι.

— Βρε γειτόνισα ένταοι τα παλιά τζhάκια τσι ν’αλήου ….πουρτέσε κήρα τσαι κίσου καδευκήρα  . 

—Ναι τα ρημαϊδακά άμα στέτσερε πουρτέσε σου κα είνι, ειδεμής μούτζουνε … 

—Επφέρη έμα ζατά τα Τσάδεφο μι, τα Μεταξού τσαι τσι να ντ’αλήου…αφού του χρόνου ένι αούα να μπάου τα έξοδα να νι ποίου τσαι εζού . 

— Τσι θα ποίερε γειτόνισα ; 

—Θα βάλου σόμπα τάσου  το Τζhάκι, να ράρε πφου μι νι επέτσε… ααα κασέτα . 

— Όνι καταβαίνα βρε γειτόνισα ένι χοντριατέ ο ‘μαλέ μι για ποίε νι λιανά !!! 

— Σαν αφτοϊστά έσι Σάμερε, τσ’ ‘παθήτσερε 

— Ο ‘σι ορούα πφι ένι δέρουντα τα κατουστάγονε μι μαθές από τα κρυάδα τσι άλλιου να πάθου; σάματσι έσι τελέγκα τσαι γκανιά βοά .. 

— Τότθε μη σούσι  βρε γειτόνισα  έτζε αγκώνιασε όρπα τα τζhακούα ντι, τσαι σ’έμε αούντε ταχία , ξον τσαι έσι θέα να μόλερε για καφέ.. 

–Βρε Σιούλα  ένα καφέ θα έκι ότσι ένι πρέπουντα .

—Χάϊντε, χάϊντε συγιρίσου, ένι έγκα να βάλου το μπρίτσι ταν ικχάρα . 

—Να ζάου να βάλου γκάνα υίδε παρατάνου, ‘ξον από το μπρίτσι ανέμου τσαι γκάνα νταβελέ να σhoνιστεί το κοκκάλι νάμου .. 

 Κρυάδα εν’ποία τσαι φαρμάτσι 

Μαζουτθείτε τθο κονάτσι .

Αφήτε του παλληκαρίλε 

Κιάστε θίλοι του ψαΐλε . 

Με το καλέ να ξημερουθούμε τσαι να έχουμε υγεία ….

……….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

Ουου γειτόνισσα, βρε Θωμαή… συγχώρεσε με κιόλας για το βρε,

 δε μου λες την φαρμάκι  είναι αυτό;

—Ναι γειτόνισσα μου, δεν προλαβαίνω να ρίχνω κούτσουρα στο τζάκι. —Βρε γειτόνισσα αυτά τα παλιά τζάκια τι να πω, μπροστά πήρα και πίσω κλαδευτήρα…

 —Ναι τα ρημάδια άμα κάθεσαι μπροστά τους καλά είναι αλλιώς μούτζωτα . 

—Εχθές είχα πάει στην ξαδέρφη μου την Μεταξού και τι να σου πω, αφού του χρόνου λέω να μπω στα έξοδα να το κάνω και εγώ. 

— Τι θα κάνεις γειτόνισσα;

—Θα βάλω σόμπα μέσα στο τζάκι…

—Δεν καταλαβαίνω βρε γειτόνισσα έχει χοντρύνει το μυαλό μου… για κάντο πιο λιανά…

— Σαν αεροπαρμένη είσαι σήμερα, τι έπαθες; 

—δε βλέπεις που τρέμει  το κάτω μου  σαγόνι από το κρύο; τι άλλο να πάθω, μήπως και τελειώνεις και καμιά φορά… 

—Τότε μη σώσει βρε γειτόνισσα πήγαινε κάθησε (ακούμπα) μπροστά στην Τζακάρτα  σου, εκτός και θέλεις να έρθεις για καφέ…

—Βρε Σούλα ένας καφές θα ήταν ότι πρέπει… 

—Άντε άντε συγιρίσου… πάω να βάλω το μπρίκι στη φωτιά…

—Να πάω να βάλω κανα ρούχο παραπάνω, εκτός από το μπρίκι πέτα και κανα δαυλί στην φωτιά  να ζεσταθεί το κοκαλάκι μας . 

 Κρύο κάνει και φαρμάκι

 μαζευτείτε στο Κονάκη 

αφήστε τις παλικαριές

πιάστε φίλη τα απάγκια .

Με το καλό να ξημερουθούμε και να έχουμε υγεία ….

………Μιλάμε ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *