ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ……….

Σάμπα τσαι Τσιουρακά 5–6 του Μοέμπρη 2022: Α Τσακωνοπαρέα . 

 Ο Κάλυε του Παππού: του Πάνου Μαρνέρη . 

Έντενη ογή ο κάλυε ένι ο κάλυε του παππού μι του Λία του Μαρνέρη ούγειε εκάνε από το Κοκκάνι του Πραστού.

 Παντρεύτε από το σόι του Τίγκλια τσαι έγκεινη  νι έκι έχου παρτέ προίκα , τα χούρα . Τον Κάλυε νι εχκίε ο παππού όπφουρ επίσης τσαι το μαντρί σι πφι έκι ογή δίπα τσαι α άουνα σι έκι  λίγο πιο ‘πά. Βροντάτσε τς’έγκεινη, ερείπιε ένι νατέ πλέα. Κάποτε έκι γιομάκιου ζωή . Όρεγη ο παππού μι ο Λία αναστάτζε τα δέκα σι  καμπτζία ,πέντε υζοί τσαι πέντε σιατέρε.

Ογή θα παρείμα ογή τσαι οπά, να θυνηκχούμα τσαι να μνημονέγκου του τσείουνε μι τσαι τον Παππού μι . 

Αιωνία σου α μνήμη . 

Μιτσά α ζωη θίλοι μι. Ανέ ζήνουμε πάσα ναμέρα  όπφου καλύτερα έμε πορούντε  τσαι να έχουμε ταν υγεία νάμου . 

………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……. 

Αυτό εδώ το καλύβι,είναι το καλύβι του παππού  του Ηλία  Μαρνέρη ο οποίος ήρθε από τον Κοκκάνι του Πραστού.  

Παντρεύτηκε από το σόι του Τίγκλια και αυτό το είχε πάρει προίκα, το χωράφι. Το καλύβι το έχτισε ο παππούς όπως επίσης και το μαντρί του που ήταν εδώ δίπλα και το αλώνι του ήταν λίγο πιο εκεί.  

Έπεσε κι αυτό, ερείπιο έχει γίνει πια. Κάποτε ήταν γεμάτο με ζωή. 

Εδώ ο παππούς ο Ηλίας ανάθρεψε τα δέκα του παιδιά. Πέντε γιους και πέντε κόρες. 

Εδώ θα έρχομαι εδώ κι εκεί, να θυμάμαι και να μνημονεύω τους θείους μου και τον παππού μου.  Αιωνία τους η μνήμη…..

Μικρή είναι η ζωή φίλοι μου. Να ζούμε κάθε ημέρα όπως καλύπτεται μπορούμε και να έχουμε την υγεία μας .

………….ΜΙΛΑΜΕ Τσακώνικα……….. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *