ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

……….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

Σάμπα τσαι Τσιουρακά30–31 του Οχτώμπρη 2021: Α Τσακωνοπαρέα … 

Το Μέανε….του Πάνου Μαρνέρη . 

Έμε ογή τθο Μέανε, πουρτέσε από παλιέ σκολείε. 

Το Μέανε ένι ένα Τσακωνοχώρι πφι ένι ερικχούμενε μεταξύ Τερού τσαι Αγιε Λίδι .. Ανάκοντα είνι : Α Σαμπακικά το Λιβάδι τσαι α Πραματευτά . Το πέρε Μέανε παλαιούτερα έκι τθα τοποθεσία πφι ένι α Πραματευτά σάμερε .

Τθο βόρεινε μέρη ένι ο Άγιε Λία. Παλιά όρπα έκι το ιερέ του Απόλλωνα Τυρίτα .  Το 1911 ενάτθαει ανασκαφέ από τον Ρωμαίο, ούγειε ερέτσε πρεσσά αρχαία.  Από τα πιο σημαγκικά έκι το αγαλματάτσι  αφιερουτέ τθον  Απόλλωνα Τυρίτα. . 

Το μέρη  έγκεινη ένι λεγούμενε Σερνιάλι.Ένι νιατέ για τουρ αμπέλοι σι.  Το Σερνιαλιώτσιχο κρασί ένι ονουμαστέ  τθα Τσακωνιά . 

Όρεγη παλιά έκι το περάημα μι. Έμα τσινού από του Τερού ταν τάνου γειτονία, περού αψεά τθα Μαντρανία, τθο Σερνιάλι, τάσου από το Μέανε,τθον ανήφορε το Αγιούτσhι, του Λίμνε, τθον κατάβα τουρ αναγανίε του Αγιελιδίου, τθουρ Άγιοι Πάντε τσαι ύστερα από τέσσερι ούρε  Άγιε Λίδι .. 

Ένι α πρώτε βοά πφι εκάναμε το Μέανε . Ένι πρεσσιου χαρετέ πφι ένι ογή … ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ … 

………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

…………..

Είμαστε εδώ στα Μέλανα μπροστά από το παλιό σχολείο.  Τα Μέλανα είναι ένα Τσάκωνα χοροί που βρίσκεται μεταξύ Τυρού και Λεωνιδίου κοντά εδώ είναι η Σαμπατική , το Λιβάδι και η Πραγματευτή.  Τα πέρα Μέλανα παλαιότερα, ήταν στην τοποθεσία που είναι η Πραγματευτή σήμερα.  Στο βορεινό μέρος είναι ο Άγιος Ηλίας.  Παλιά εκεί ήταν το ιερό του Απόλλωνα Τυρίτα . Τό 1911 έγιναν ανασκαφές από τον Ρωμαίο, ο οποίος  βρήκε πολλά αρχαία.  Από τα πιο σημαντικά ήταν το αγαλματάκι αφιερωμένο στον στον Απόλλωνα Τυρίτα . Το μέρος αυτό  λέγεται Σερνιάλι .Είναι ακουστό για τα αμπέλια του.  Το Σερνιαλιώτικο  κρασί είναι ονομαστό στην Τσακωνιά. 

 Εδώ παλιά ήταν το πέρασμα μου.  Ξεκινούσα από του Τυρού την πάνω γειτονιά, περνούσα υψηλά στην Μαντρανιά, στο Σερνιάλι, μέσα από τα Μέλανα, στον ανήφορο το εκκλησάκι, στις Λίμνες, στον κατήφορο στις κορδέλες του Λεωνιδίου, στους Αγίους πάντες και ύστερα από  τέσσερις ώρες  στο Λεωνίδιον.  Είναι η πρώτη φορά που ήρθαμε στα Μέλανα .  Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ. 

 Καλό ξημέρωμα.. 

……….ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *